Eläinlääkäri voi luovuttaa lääkkeitä tulevien tarpeiden varalle vain sioille ja naudoille

Eri eläinlajeilla on jo erilaisia terveydenhuoltopalveluja, mikä on hyvä asia. Nämä terveydenhuoltopalvelut eivät kuitenkaan ole kansallisia terveydenhuolto-ohjelmia, joiden edellytykset on kuvattu eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). Lainsäädäntö mahdollistaa lääkkeiden varalle luovuttamisen tulevien tarpeiden varalle ainoastaan valtakunnallisiin ohjelmiin kuuluville tiloille eli nykytilanteessa se on mahdollista vain Sikavan ja Nasevan puitteissa.

Eläinlääkäri ei voi luovuttaa lääkkeitä varalle lammas- ja vuohitiloille. Sellaisten reseptilääkkeiden, joiden varoaika on pidempi kuin nolla vuorokautta, luovuttaminen ei ole sallittua myöhemmin ilmenevien sairauksien hoitoon tai ehkäisemiseen. Myös rokotteiden luovuttamisessa on rajoitteita. Eläinlääkäri saa kuitenkin luovuttaa loisten häädön varalle suun kautta tai ulkoisesti annettavat loishäätöön tarkoitettuja varoajallisia reseptilääkkeitä. Sen sijaan eläinlääkäri ei saa luovuttaa lammastilalle esimerkiksi mikrobilääkkeitä tulevien tautitapausten varalle, vaan eläinlääkärin on aina todettava lääkitystarve.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 029530 5138