Siipikarjan ulkonapitokielto päättyi

Siipikarjan ulkonapitokielto päättyi 31.5.2017. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa edelleen huolehtimaan siipikarjatilan tautisuojauksesta koko maassa, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin.

Sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään. Luonnonvaraisten lintujen pääsy eläintiloihin ja rehunjakelupisteisiin tulee estää. Eläinsuojiin mentäessä ja sieltä poistuttaessa jalkineet ja vaatteet tulee vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti. Eläinlääkärien käydessä siipikarjatiloilla on hyvä kiinnittää huomioita siihen, kuinka tautisuojausta toteutetaan pitopaikassa, ja tarvittaessa ohjeistaa toimijaa asiassa. Kaupallisia toimijoita varten ETT ry:llä on ohjeita tilatason tautisuojauksesta: https://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus. Kotitarvekanojen tautisuojauksesta on julkaistu Annika Petmanin opinnäytetyö (Seinäjoen ammattikorkeakoulu): https://www.theseus.fi/handle/10024/126986

Siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssaepäilyistä on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille. Kunnaneläinlääkärin tulee ryhtyä toimenpiteisiin näytteenoton järjestämiseksi. Näytteenotosta sovitaan läänineläinlääkärin ja Eviran kanssa.

Euroopassa laajalle levinnyt H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus on aiheuttanut runsaasti tautitapauksia sekä siipikarjassa että luonnonvaraisissa linnuissa ympäri Eurooppaa. Viime viikkojen aikana tapausten määrä on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Suomen ensimmäinen H5N8-tyypin lintuinfluenssatapaus todettiin marraskuussa 2016. Tähän mennessä on todettu 15 lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa ja yksi tapaus Maarianhaminassa sijaitsevassa lintutarhassa. Siipikarjatartunnoilta on Suomessa toistaiseksi onnistuttu välttymään.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, tiia.tuupanen@evira.fi, p. 040 489 3348

Lue lisää:

Pitopaikan suojaaminen eläintaudeilta
Lintuinfluenssa Suomessa