Tuotantoeläimiä hoitavien eläinlääkäreiden asiakaskyselyn tuloksia

Eläinlääkärit arvostavat Eviran palveluiden laatua.

Evira teki tuotantoeläimiä hoitaville eläinlääkäreille asiakaskyselyn joulukuussa 2016 Eläinlääkäripäivillä ja maaliskuussa 2017 Tuotantoeläinlääkäripäivillä. Kyselyyn saatiin yhteensä 58 vastausta. Vastausten perusteella eläinlääkärit arvostavat erityisesti diagnostisten tutkimusten luotettavuutta. Vastaajista 89 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että laboratorio on akkreditoitu ja yli 90 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että tulos on tarvittaessa varmistettu lisätesteillä ja vastauksessa on asiantuntijan kommentti. Vastaajista 77 % koki, että saaduista tuloksista oli ollut hyötyä tautitapausten hoidossa.

Toiveena nopeat vastaukset, parempi tutkijoiden tavoitettavuus ja lisää tietoa näytteenotosta

Sähköisiä palveluita toivottiin lisää. Vastaajista 55 % oli jo käyttänyt mahdollisuutta saada vastaukset sähköpostilla. Vastaajista 85 % piti sähköisiä vastauksia ja 73 % sähköistä lähetettä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Sähköisen asioinnin laajentaminen on Evirassa parhaillaan työn alla ja ensimmäisenä asiointi Provetin kautta on tulossa koekäyttöön alkusyksystä. Välivastauksia annetaan nykyisin myös tekstiviesteillä. Ilmoitattehan lähetteissä tarvittavat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, jotta palvelut toimivat.

Näytteenoton ohjeistusta 81 % piti hyvänä tai erittäin hyvänä, mutta toisaalta kysymys lisäkoulutuksen tarpeesta nimenomaan näytteenottoa koskien sai runsaasti kannatusta.  Tutkijoiden tavoitettavuuden näytteenoton kysymyksissä 64 % vastaajista koki hyväksi tai erinomaiseksi, noin 20 % kohtalaiseksi ja noin 16 % heikoksi. Eviran keväällä julkaistusta laboratoriokäsikirjasta löytyvät jokaiselle tutkimukselle yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot, joista saa tarvittaessa näytteenottoon tai välituloksiin liittyvää lisätietoa. Laboratoriokäsikirjasta löytyvät yhdestä paikasta kaikki Eviran tutkimukset, hinnat ja näytteenotto-ohjeet sekä linkki käytettävään lähetteeseen.

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/lista.php?source=1&order=a

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta !

Lisätietoja:

Erikoistutkija Paula Syrjälä, p. 044 720 1470, paula.syrjala@evira.fi