Virheellinen säilytys voi tehdä lääkkeestä tehottoman tai vaarallisen

Eläinlääkärin kannattaa tilalla käydessään vilkaista myös lääkkeiden säilytystä. Eläinten lääkitsemisasetus edellyttää, että eläinlääkärin on annettava riittävät ohjeet luovutettujen lääkkeiden asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sille, jolle lääkkeet on luovutettu.

On tärkeää, että viileässä säilytettävät lääkkeet säilytetään jääkaapissa. Esimerkiksi penisilliini, oksitosiini tai moni rokote voi menettää tehonsa, jos sitä säilytetään väärässä lämpötilassa. Jääkaapin tulisi olla käden ulottuvilla. Muuten sen käyttö voi jäädä liian hankalaksi koetun sijainnin vuoksi.

Valvonnassa on löytynyt myös lääkepulloja, joissa on epämääräistä bakteeri- tai hiivakasvua pullon korkissa. Joskus avatuissa pulloissa töröttää neula. Tehon menetyksen lisäksi kontaminoitunut lääke voi aiheuttaa pistokohtaan paiseita tai pahimmillaan yleisinfektion.

Edes oikein säilytetyt, avatut lääkepullot eivät ole käyttökelpoisia ikuisesti. Pulloissa pitää olla kirjattuna, milloin pullo on avattu, jotta se voidaan siirtää hävitettäväksi lääkejätteenä, kun avatun pakkauksen kestoaika on umpeutunut.

Lääkkeiden ja niiden antamiseen tarvittavien välineiden säilytystilojen on oltava siistit ja hyvässä järjestyksessä. Steriilit pakkaukset eivät ole steriilejä, jos ne ovat kostuneet. Vaikka siivoaminen ei ehkä olisi lempityötä, siisteys kannattaa, sillä hyvin järjestetystä lääkevarastosta lääkkeet ja välineet löytyvät helposti. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 029530 5138