Saparo-uutiskirje eläinlääkäreille 4/2017

31.8.2017

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt kesällä huolestuttavasti

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt kesän aikana uusiin maihin, tauti todettiin kesäkuussa Tšekissä ja heinäkuussa Romaniassa. Baltian maissa ja Puolassa on ollut kesän aikana runsaasti tautitapauksia.

Lue lisää

Sikojen ulkonapidon rajoitus – afrikkalaisen sikaruton vastainen varotoimi

Sikojen ulkonapito on kielletty 1.1.2018 alkaen. Kielto on annettu sikojen suojaamiseksi afrikkalaiselta sikarutolta. Ahvenanmaan maakunnan osalta ulkonapitokielto tulee voimaan 1.1.2019.

Lue lisää

Lepakosta löytyi rabiesta Leppävirralla

Eviraan Leppävirralta tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (viiksisiippa eli Myotis mystacinus) on todettu lepakkorabiesvirus. Alustavien tutkimusten mukaan kyseessä on uusi, aiemmin tunnistamaton viruslaji. Evira suosittelee kaikkien koirien ja kissojen, myös sisäkissojen, rokottamista rabiesta vastaan.

Lue lisää

RHD-tauti todettu lemmikkikaniinissa Oulussa

Oululainen lemmikkikaniini on kuollut RHD-viruksen aiheuttamaan tautiin. Evirassa tutkitussa kaniinissa on todettu sama RHDV2, joka on pääkaupunkiseudulla aiheuttanut kuolleisuutta villikaniineissa ja joka todettiin Suomessa ensimmäisen kerran keväällä 2016. 

Lue lisää

Eläintautitilanne säilyi pääosin hyvänä vuonna 2016

Eläintautitilanne säilyi Suomessa pääosin hyvänä vuonna 2016, vaikka uhka tilanteen huononemisesta kasvoikin selvästi. Tämä käy ilmi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimittamasta Eläintaudit Suomessa 2016 -raportista.

Lue lisää

Kysely mikrobilääkeresistenssin torjunnasta Suomen eläinlääkäripraktikkojen koulutuspäivillä

Evira kysyi kevään 2017 SEP-päivillä praktikoilta mikrobilääkeresistenssin torjunnasta. Kahden päivän aikana saaliiksi kertyi kaikkiaan 61 vastausta. Tulosten perusteella mikrobilääkeresistenssin torjunta kiinnostaa praktikoita todella paljon. Lisäksi Evira sai hyviä ehdotuksia, mitä vielä voidaan tehdä hallitun mikrobilääkekäytön edistämiseksi.

Lue lisää

Kyselytutkimus sikatiloilla työskenteleville 

Kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa sikatilojen työoloja työsuojelun kehittämiseksi huomioiden eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit. Eläinlääkäri; kannusta sikatilojen työntekijöitä, esimiehiä ja lomittajia vastaamaan kyselytutkimukseen 30.9.2017 mennessä. 

Lue lisää

Sinkkioksidin käyttö loppuu siirtymäajan jälkeen porsaiden vieroitusripulin ennaltaehkäisyssä 

EU:n komissio on antanut 26. kesäkuuta päätöksen, jonka mukaan tuotantoeläimille suun kautta annettavien, sinkkioksidia sisältävien eläinlääkevalmisteiden myyntiluvat on peruutettava. 

Lue lisää

Lumpy Skin Disease -seminaari Viikissä lokakuussa

Evira järjestää Lumpy Skin Disease -seminaarin Viikissä perjantaina 6.10.2017. Osallistuminen on mahdollista myös videon välityksellä.

Lue lisää

Eviran sähköisen asioinnin palveluissa käyttökatko

Koko maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskeva käyttökatko alkoi 25.8. Katkon kesto selviää myöhemmin.

Lue lisää

 

Tilaa Saparo-uutiskirje eläinlääkäreille.

Aihealueet: