Kansainvälinen Pegasus2017-valmiusharjoitus valaisi hevostautien hallinnan haasteita

Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläinlääkintäviranomaiset ja hevosalan asiantuntijat harjoittelivat afrikkalaisen hevosruton (AHS) varalta 6.9.2017. Pegasus2017:ksi nimetty harjoitus oli tiettävästi ensimmäinen helposti leviävään hevostautiin keskittyvä valmiusharjoitus. 6.9. oli kaikille maille yhteinen harjoituspäivä, minkä lisäksi maat saivat itse päättää harjoituksen laajentamisesta.

Harjoitukselle oli laadittu yhteinen skenaario, jossa hevosille hyvin vakava, polttiaisten levittämä virustauti AHS alkoi levitä suuresta kansainvälisestä hevosalan kilpailusta Ruotsissa elokuun lopussa. Kilpailussa oli mukana hevosia kaikista harjoitukseen osallistuneista maista Islantia lukuun ottamatta. Kilpailuun osallistuneiden hevosten jäljittäminen ja liikkuvuus maasta toiseen todettiin harjoituksessa isoksi haasteeksi hevostautien hallinnan näkökulmasta.

Harjoituksen kansainvälisinä tavoitteina oli lisätä tietoa AHS:stä ja sen vastustamisesta asiantuntijoiden keskuudessa, testata afrikkalaisen hevosruton valmiussuunnitelmia, kehittää edelleen ja kokeilla käytännössä viestintätapoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläinlääkintäviranomaisten välillä ja parantaa kansalaisille suunnattua kriisiviestintää ja koordinoida sitä harjoitukseen osallistuneiden maiden välillä niin, että viesti on selkeä, sisältää oleellista tietoa ja on yhtenäinen eri maiden välillä. Harjoituksessa valmisteltuja tiedotteita ei julkaistu. Kansallisena tavoitteena oli edellisten lisäksi keskustella AHS:n vastustusstrategiasta Suomessa ja kartoittaa hevossektorille suunnatun viestinnän haasteita esimerkiksi hevosten liikkuvuuden kannalta, sekä hahmotella harjoituksen tilannekuvan mukaista viestintää.

Harjoituksen tavoitteet saavutettiin melko hyvin sekä kansainvälisessä että kansallisessa osuudessa. Kansainvälisiä kokouksia pidettiin päivän aikana kaksi Skype/LYNC –yhteyden välityksellä, ja ne koettiin onnistuneiksi, pieniä alkuvaiheen teknisiä vaikeuksia lukuun ottamatta. Päivän tiukka aikataulu, hevostautien erityispiirteet ja vilkkaat ja hedelmälliset asiantuntijakeskustelut aiheuttivat lopulta sen, että kysymyksiä jäi hyvin paljon myös auki. Yleinen palaute harjoituksesta oli hyvin positiivista, ja harjoitus koettiin hyödylliseksi.

Suomen harjoituksessa oli mukana maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran asiantuntijoita, sekä Hippoksen entinen ja nykyinen vastuueläinlääkäri, joiden apu ja asiantuntemus olivat korvaamattoman tärkeitä. Harjoituksen kansainvälisestä valmistelusta vastasi Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusryhmä (NBVCG).

Lisätietoja:

jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu (eläintautivalvonta), puh. 0400 920 503 (sirpa.kiviruusu@evira.fi)

Lue lisää:

Afrikkalainen hevosrutto