Sikojen ulkonapidon rajoitus siirtyy – ulkonapitokielto alkaa 1.6.2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen Varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä (401/2017) mukainen, 1.1.2018 alkavaksi suunniteltu sikojen ulkonapitokielto siirtyy alkamaan 1.6.2018.

Jatkossa on sallittua pitää sikoja ulkona asetuksen mukaisesti aidatuissa tarhoissa. Aitaamiseen on voinut hakea maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävää avustusta, hakuaika avustukselle päättyi 30.9.2017. Maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan avustusta on haettu vain muutamalle kymmenelle tilalle. Harkinnan jälkeen on päädytty siihen, että avustuksen haku avataan uudelleen niin, että avustusta voi hakea 28.2.2018 asti.

Lisätietoja Evira.fi