Termit tutuksi – tunnetko jo metafylaksian?

Eläinlääkkeen myyntiluvassa mikrobilääke on yleensä hyväksytty käytettäväksi tiettyjen bakteerien aiheuttamien infektiosairauksien hoitoon. Joillakin tuotantoeläinten valmisteilla käyttöaiheena on hoidon lisäksi ennaltaehkäisy. ’Hoito’ ja ’ennaltaehkäisy’ ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa, eikä ennaltaehkäisy ole mikrobilääkkeen itsenäinen käyttöaihe.

Hoito ja ennaltaehkäisy’ -käyttöaiheella tarkoitetaan kliinisesti sairastuneiden eläinten lääkitsemisen lisäksi oireettomien, tartunnan saaneiden kontaktieläinten lääkitsemistä, mutta vain ryhmässä, jossa tauti on todettu. Jotta ennaltaehkäisyn eri merkitykset eivät aiheuttaisi väärinymmärryksiä, suosittelee EU:n eläinlääkekomitea metafylaksia–termin käyttöönottoa ja käyttöaiheiden tarkentamista seuraavasti (EMA 2016):

  • Hoito tarkoittaa kliinisesti oireilevan eläimen tai eläinryhmän hoitoa (tässä tapauksessa mikrobilääkkeellä).
  • Metafylaksia on oireettomien, mutta tartunnan saaneiden kontakti-eläinten lääkitsemistä ryhmässä, jossa on myös kliinisesti sairaita eläimiä. Metafylaksia kytkeytyy aina kliinisesti oireilevien eläinten hoitoon.
  • Ennaltaehkäisy tarkoittaa kliinisesti terveen eläimen lääkitsemistä infektion estämiseksi.

Termit pyritään muuttamaan valmisteyhteenvetoihin. Tällöin aiemmin käytetyt käyttöaiheet ’ennaltaehkäisy ja hoito’ vaihdetaan muotoon ’hoito ja metafylaksia’.

Kansallisissa mikrobilääkesuosituksissa (Evira 2016) mikrobilääkkeiden käyttö on lähes yksinomaan rajattu tartunta- ja tulehdussairauksien hoitoon, mutta esimerkiksi akuutisti sairastuneessa kalaparvessa tai sikaruusun tautipurkauksessa metafylaksia on välttämätöntä. Mikrobilääkkeen metafylaktinen käyttö edellyttää, että tauti on lääkityspäätöstä tehtäessä diagnostisoitu tilalla.

Lisätietoja:

Eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, Lääkealan turvallisuus ja Kehittämiskeskus Fimea, p. 029 522 3354, katariina.kivilahti-mantyla@fimea.fi

Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, Evira, p. 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi

Lue lisää:

Question and answer on the CVMP guideline on the SPC for antimicrobial products, EMA, 2016: EMA/CVMP/414812/2011-Rev.2.

Evira 2016. Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin