Haavavoidetta muuhun kuin ihohaavaan – mitä eläinlääkärin pidettävä mielessä

Kekseliäät ihmiset miettivät mahdollisuuksia kokeilla erilaisia tuotteita uusiin käyttötarkoituksiin. Ainakin Eviraan kyselyitä tulee silloin tällöin siitä, voiko tuotantoeläimelle käyttää esim. vapaakaupan haavavoidetta utareensisäisesti utaretulehduksessa. Vaikka omistaja voi omaa eläintään hoitaa omatoimisesti tiettyyn rajaan saakka, on tuotantoeläintä hoidettava siten, etteivät eläimen tuottamat elintarvikkeeksi käytettävät tuotteet vaarannu.

Sekä eläinten pitäjiä että eläinlääkäreitä koskien lääkitsemislaki (7 §) edellyttää, että lääke ja muu eläinten käsittelyssä käytettävä aine on annettava eläimelle siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eläimelle. Lisäksi samassa pykälässä edellytetään, että "tuotantoeläimelle lääke ja muu eläinten käsittelyssä käytettävä aine on lisäksi annettava siten, ettei eläimestä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus tai laatu perusteettomasti heikkene.” Jos tuote sisältää esimerkiksi eteerisiä öljyjä, näistä voi aiheutua maitoon haju- ja makuhaittoja. Jos tuote on käyttöohjeen mukaan tarkoitettu ulkoiseen käyttöön, ei-lääkkeellisen tuotteen utareensisäisen käytön ei voi katsoa olevan em. pykälän mukaista käyttöä.

Eläinlääkärin on em. lääkitsemislain lisäksi otettava lääkityksestä päättäessään huomioon se, että eläinlääkärin on käytettävä hoitoja, joiden on oltava eläinlääketieteellisesti tai eläinten hyvinvoinnin kannalta perusteltuja (MMMa 17/2014, liite 2, luku 1, kohta 1). Lisäksi laki eläinlääkärinammatin (2000/29; 13 §) harjoittamisesta edellyttää, että eläinlääkärinammatin harjoittajan on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Eläinlääkärin toiminnan osalta AVI voi ohjeistaa eläinlääkäriä toimimaan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 029530 5138