Mikrobilääkeresistenssi tapetilla

Mikrobilääkeresistenssi on nostettu ilmaston lämpenemisen ja terrorismin rinnalle maailmanlaajuisena uhkana. Kansainvälisesti vaaditaan pikaisia toimia resistenssikehityksen hidastamiseksi ja mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi. Pessimistisemmät tahot arvelevat, että maailma siirtyy pian mikrobilääkkeiden jälkeiseen aikaan. Suomessa on eläinten lääkinnässä mahdollista tehdä toimenpiteitä, jotta näin ei tule käymään lähivuosikymmeninä.

Kansalliset resistenssin torjunnan toimenpiteet

WHO on asettanut tavoitteeksi, että jäsenvaltiot tekevät kansallisen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpideohjelman kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Tämä on tehtävä yhteisen terveyden näkökulmasta. Suomen toimenpideohjelmaa valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Osa-alueina toimintaohjelmassa ovat resistenssin ja käytön seuranta, koulutus ja valistus, mikrobilääkkeiden käytön ohjaus, infektioiden ehkäisy ja moniresistenttien bakteerien torjunta, tieteellinen tutkimus sekä hallinnolliset rakenteet. Evira kerää parhaillaan ehdotuksia eläimiä ja elintarvikkeita koskeviksi toimenpiteiksi sidosryhmiltä ja eri toimijoilta.

EU-komission raportti Suomen hallitusta mikrobilääkekäytöstä

Viime toukokuussa komissio kävi selvitysmatkalla Suomessa. Yhtä yksittäistä kultakimpaletta Suomen resistenssin hallinnan työkaluksi ei löytynyt. Olennaista on, että eläinlääkärit ja eläinten omistajat sitoutuvat hallittuun mikrobilääkekäyttöön. Suomessa myös mikrobilääkkeiden käytön rajoittaminen tai joidenkin lääkkeiden käytön kieltäminen eläinten lääkinnässä ovat osa toimenpiteitä. Suomen toimenpiteistä voisi olla esimerkiksi myös muille maille. Komissio tekee vastaavia selvitysmatkoja myös muihin jäsenvaltioihin. Se julkaisee yksittäisten maiden raportteja sekä lopuksi koosteen kaikista selvityksistä.

Lue lisää:

Komission selvityskäynnin raportti Suomen hallitusta mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352
ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 040 554 2238