Sinkkioksidi on tarkoitettu käytettäväksi vain lääkerehuna

Sinkkioksidi on ongelmallinen lääke. Sen käytöllä voidaan ennaltaehkäistä porsaiden vieroitusripulia, mutta sinkki kertyy maaperään ja on suurina pitoisuuksina toksista kasveille. Lisäksi sinkkiresistenssi kulkee käsi kädessä ainakin metisilliiniresistenssin kanssa. Sen käytön oletetaan lisäävän MRSA-bakteerin esiintymistä. Ympäristövaikutuksien vuoksi EU on kieltämässä sinkkioksidin lääkekäytön. Parhaillaan selvitetään, mikä olisi riittävä siirtymäaika ja mitä toimenpiteitä on tehtävä Suomessa, jotta sinkkioksidin käytön lopettaminen tehdään hallitusti ilman mikrobilääkkeiden käytön lisääntymistä.

Jo nyt tarkkuutta sinkkioksidin käyttöön

Tuotantoeläinten lääkintään saa käyttää vain niille hyväksyttyjä lääkkeitä.. Vieroitusripulin ennaltaehkäisyyn on siis käytettävä Vetzin vet 1000 mg/g esisekoitetta. Valmisteyhteenvedon mukaan valmiste on sekoitettava lääkerehuksi rehutehtaalla. Valmisteesta tehtävä lääkerehu on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisenä apuna vieroittamisen jälkeisen ripulin ehkäisemiseksi yhdistettynä muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Sinkkioksidin lääkekäyttö on kirjattava sikalan lääkekirjanpitoon. Varmista, että terveydenhuoltotilasi kirjaa lääkitykset ylös. Jos tilan terveydenhuoltoeläinlääkärinä luovutat lääkkeitä varalle, on terveydenhuoltokäynnillä varmistettava, että lääkkeiden käyttö kirjataan Sikavaan. Tämä kirjausvaatimus on yksi varalle luovuttamisen ehdoista.

Sinkkioksidia ei saa käyttää ripoteltuna rehun päälle, koska yksittäinen porsas voi saada jopa myrkyllisiä määriä sinkkiä. Vaikka sika sietää sinkkiä paremmin kuin märehtijät, jo neljä kertaa hoitoannostusta suuremmat määrät voivat aiheuttaa myrkytysoireita. Oireet voivat olla hyvinkin epämääräisiä, esimerkiksi huonoa kasvua, anemiaa, ruuansulatuskanavan oireita, lisääntynyttä kuolleisuutta. Rautakauppojen sinkkioksidia ei pidä missään nimessä käyttää eläimille. Teknistä laatua olevassa sinkkioksidissa voi olla huomattavia määriä lyijyä tai kadmiumia.

Sinkkioksidin sijasta porsasripulin ennaltaehkäisyyn ei pidä käyttää kuparisuoloja, vaikka niistäkin on raportoitu olevan hyötyä vieroitusripulin ennaltaehkäisyssä. Kuparin käyttöön liittyvät samat ongelmat kuin sinkin käyttöön. Se on ylimäärin annettuna myrkyllistä eläimille. Kupari kertyy maaperään ja myös kupariresistenssi näyttäisi liittyvän mikrobilääkeresistenssiin.

EU kieltämässä sinkkioksidin lääkekäytön

Joulukuussa 2016 Euroopan lääkeviraston tieteellinen eläinlääkekomitea (CVMP) päätyi arvioinnissaan siihen, että sinkkioksidia sisältävien valmisteiden myyntiluvat on peruutettava, koska sinkkioksidin käyttö johtaa sinkin kertymiseen maaperään. Lisäksi sinkin käytön epäillään lisäävän mikrobilääkeresistenssiä, mutta tästä CVMP ei pystynyt arvioimaan kvantitatiivista riskiä. Haitat arvioitiin suuremmiksi kuin hyödyt lääkekäytössä.

CVMP:n arvioinnin perusteella EU valmistelee sinkkioksidin lääkekäytön kieltämistä vieroitusripulin ennaltaehkäisyssä. Kiellon on tarkoitus tulla voimaan siirtymäajan jälkeen samoin kuin silloin, kun EU:ssa luovuttiin antibioottisten rehunlisäaineiden käytöstä 1990-luvun lopulla. Suomessa on parhaillaan keskustelu käynnissä tarvittavasta siirtymäajasta ja toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei mikrobilääkkeiden käyttö vieroitusripulin hoidossa lisäänny eikä myöskään vieroitusripuli lisäänny.

Lue lisää:

Onko sinkkioksidin käyttösi hallittua. Uutiskirje Saparo elokuu 2015 

CVMP:n lehdistötiedote joulukuu 2016 (englanniksi) 

VetZin vet 1000 mg/g valmisteyhteenveto 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 040 554 2238