Saparo-uutiskirje eläinlääkäreille 1/2018

20.2.2018

Sikojen ulkonapidon rajoitus alkaa 1.6.2018 – sähköaidan rakennevaatimuksiin muutos turvallisuussyistä

Kesäkuun alusta 2018 alkaen ulkoilevat siat on suojattava tukevalla aidalla Euroopassa leviävältä afrikkalaiselta sikarutolta. Suojausvaatimuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviäminen luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä. Suojauksessa käytettyyn sähköaitaan tulee säännöksistä poiketen kytkeä vain yksi sähköpaimen. Suomessa afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan tavattu.

Lue lisää MMM:n tiedotteesta

Suojaa siipikarja ja muut kesylinnut lintuinfluenssalta

Siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan, muistuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tarkoituksena on estää lintuinfluenssatartunnat. Siipikarja ja muut linnut on joko pidettävä sisätiloissa tai ulkoilualue on kauttaaltaan suojattava ja katettava esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla maaliskuun alusta toukokuun loppuun saakka.

Lue lisää

Tutkimus siipikarjatilojen tautisuojauskäytännöistä käynnistyy

Vakavia lintuinfluenssatapauksia todettiin luonnonlinnuissa Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2016.  Suomalaisilla siipikarjatiloilla tautia ei ole vielä todettu, toisin kuin muualla Euroopassa.

Lue lisää

Muistutusta eläinlääkäreille lääkkeiden luovutuksesta valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa

Terveydenhuollosta vastaava eläinlääkäri (tilan terveydenhuoltosopimuseläinlääkäri) on vastuussa siitä, että Nasevaan tai Sikavaan kuuluva tila täyttää lääkkeiden varalle luovuttamisen ehdot. Terveydenhuoltoeläinlääkäri ei valvo tilaa, mutta lainsäädännön mukaan eläinlääkäri ei voi enää luovuttaa tilalle lääkkeitä varalle, jos tila ei noudata vaatimuksia. Eläinlääkärin kannattaakin tarkistaa ennen käyntiä tilalla, että tilan lääkekirjanpito löytyy Nasevasta tai Sikavasta. Kirjanpidosta on löydyttävä myös kaikki tilan itse antamat lääkitykset.

Lue lisää

Kolmannen polven kefalosporiinien valvonnassa välivuosi

Evira on valvonut kolmannen polven kefalosporiineja sisältävien valmisteiden käyttöä vuodesta 2016 lähtien. Valvonta perustuu aina edellisen vuoden ostoihin tukkukaupoista, ja hankittu lääkemäärä suhteutetaan lääkittyjen eläinten määrään. Evira lähettää selvityspyynnön vuosittain kymmenelle eläinlääkärille, joiden hankkimalla määrällä on laskennallisesti lääkitty eniten eläimiä. Vuonna 2017 lisäksi 20 eläinlääkäriä tai klinikkaa sai tiedon, miten heidän vuonna 2016 hankkimansa lääkemäärä vertautuu muihin.

Lue lisää

Lampaiden lääkintä, kaskadi ja varoajat

Lainsäädännön mukaan eläimille on ensisijaisesti käytettävä kyseiselle eläinlajille kyseessä olevaan käyttöaiheeseen käytettäväksi hyväksyttyä lääkevalmistetta. Lampaille on saatavilla vain vähän myyntiluvallisia lääkevalmisteita, joten lääkevalinnassa joudutaan usein turvautumaan kaskadisäännöksiin. 

Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä -koulutus syksyllä

Eviran koulutustilaisuus Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä järjestetään jatkossa syksyisin. Tämän vuoden koulutustilaisuus järjestetään 20.9.2018 Helsingin Evirassa.

Lue lisää

Uusia julkaisuja

  • Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on julkaistu ruotsiksi  (pdf).

Aihealueet: