Kolmannen polven kefalosporiinien valvonnassa välivuosi

Evira on valvonut kolmannen polven kefalosporiineja sisältävien valmisteiden käyttöä vuodesta 2016 lähtien. Valvonta perustuu aina edellisen vuoden ostoihin tukkukaupoista, ja hankittu lääkemäärä suhteutetaan lääkittyjen eläinten määrään. Evira lähettää selvityspyynnön vuosittain kymmenelle eläinlääkärille, joiden hankkimalla määrällä on laskennallisesti lääkitty eniten eläimiä. Vuonna 2017 lisäksi 20 eläinlääkäriä tai klinikkaa sai tiedon, miten heidän vuonna 2016 hankkimansa lääkemäärä vertautuu muihin.

Kolmannen polven kefalosporiineja sisältävien eläinlääkkeiden myynti puolittui vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 (- 4 kg, 56 %). Valvontaprojekti vaikutti vuoden 2016 myyntimääriin vain osittain, sillä selvityspyynnöt vuoden 2015 ostoista lähetettiin eläinlääkäreille vasta syyskuussa.

Selvityspyyntöjä tai listausta eniten kolmannen polven kefalosporiineja hankkineista eläinlääkäreistä ei lähetetä vuonna 2018. Valvontaprojektia jatketaan jälleen ensi vuonna, jolloin se perustuu vuoden 2018 tukkutietoihin. Jos valmisteiden myyntimäärän lasku jatkuu edelleen, selvityspyyntöjen määrää ja tiheyttä tullaan vähentämään.

Kolmannen polven kefalosporiinien käyttöä on rajoitettu lainsäädännöllä. Niitä sisältäviin lääkevalmisteisiin ei saa soveltaa kaskadiperiaatetta eli valmistetta saa käyttää ainoastaan eläinlajeille ja käyttöaiheisiin, jotka on mainittu valmisteen myynti- tai erityisluvassa. Näissäkin tapauksissa kolmannen polven kefalosporiineja saa käyttää ainoastaan, jos luotettavan mikrobiologisen diagnoosin ja herkkyysmäärityksen perusteella, epidemiologisen tiedon tai muiden eläinlääketieteellisesti perusteltujen syiden mukaan muuta tehokasta lääkettä ei ole käytettävissä tai muu hoito ei olisi riittävän tehokas.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, henriette.helin-soilevaara@evira.fi

Lue lisää:

Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta (1054/2014, muut. 22/15) 11 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/14) Liite 2, luku 5

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä (Fimea)