Lampaiden lääkintä, kaskadi ja varoajat

Lainsäädännön mukaan eläimille on ensisijaisesti käytettävä kyseiselle eläinlajille kyseessä olevaan käyttöaiheeseen käytettäväksi hyväksyttyä lääkevalmistetta. Lampaille on saatavilla vain vähän myyntiluvallisia lääkevalmisteita, joten lääkevalinnassa joudutaan usein turvautumaan kaskadisäännöksiin. Tällöin eläinlääkäri voi omalla vastuullaan hoitaa lammasta

  1. toiselle eläinlajille tai toiseen käyttöaiheeseen lampaalle käytettäväksi hyväksytyllä eläinlääkkeellä.
  2. Jos kohdan a eläinlääkettä ei ole saatavilla, niin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämällä erityisluvalla käytettäväksi hyväksytyllä lääkkeellä.

Muista, että lampaille voit käyttää vain Suomessa tuotantoeläimelle hyväksyttyjä valmisteita (MMMa 17/14).

Varoaika

Eläinlääkärin on määrättävä varoajat, jos lääkevalmisteen myyntiluvassa ei ole varoaikaa lampaalle tai sitä läheisesti muistuttavalle eläinlajille (nauta). Varoaika teurastukselle tulee olla vähintään 28 vrk ja tarvittaessa pidempi, jos käytetyllä valmisteella on pidempi varoaika sen kohde-eläinlajille. Erityislupa on haettava sille eläinlajille, jolle valmistetta käytetään, ja varoaika löytyy aina erityislupapäätöksestä. Erityislupavalmisteissa ei ole suomenkielistä pakkausselostetta, joten omistajan ohjeistaminen näiden lääkkeiden oikeaan käyttöön ja varoaikaan on tärkeää ja aina hoitavan eläinlääkärin vastuulla.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Miia Kontturi miia.kontturi@evira.fi