Muistutusta eläinlääkäreille lääkkeiden luovutuksesta valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa

Terveydenhuollosta vastaava eläinlääkäri (tilan terveydenhuoltosopimuseläinlääkäri) on vastuussa siitä, että Nasevaan tai Sikavaan kuuluva tila täyttää lääkkeiden varalle luovuttamisen ehdot. Terveydenhuoltoeläinlääkäri ei valvo tilaa, mutta lainsäädännön mukaan eläinlääkäri ei voi enää luovuttaa tilalle lääkkeitä varalle, jos tila ei noudata vaatimuksia. Eläinlääkärin kannattaakin tarkistaa ennen käyntiä tilalla, että tilan lääkekirjanpito löytyy Nasevasta tai Sikavasta. Kirjanpidosta on löydyttävä myös kaikki tilan itse antamat lääkitykset.

Muista päivittää terveydenhuoltosuunnitelma

Tilan terveydenhuollosta vastaava eläinlääkäri laatii tilalle terveydenhuoltosuunnitelman, jossa on kerrottu muun muassa sairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä, pitopaikassa esiintyvät tavanomaiset sairaudet, niiden oireet ja näihin käytettävien lääkkeiden anto-ohjeet ja varoajat sekä lääkkeiden käyttötavoitteet. Suunnitelma on pitopaikkakohtainen. Se päivitetään vuosittain ja aina, kun lääkkeiden käyttösuunnitelmaa ja hoito-ohjeita on tarpeen muuttaa, sekä tallennetaan Nasevaan tai Sikavaan.

Kuvaa tarkasti oireet, joihin hoito aloitetaan ja miten toimitaan, jos hoito ei näytä tehoavan. Lisäksi on hyödyllistä kirjata, milloin on otettava yhteyttä eläinlääkäriin. Kirjaa lääkitysosiossa annostus aina painokiloa kohden (esim. xx ml/10kg, xx ml/100 kg). Eläinten omistaja tai haltija saa käyttää varalle luovutettuja lääkkeitä vain niihin käyttöaiheisiin ja siten kuin terveydenhuoltosuunnitelmassa on kuvattu.

Mikrobilääkkeiden luovutus

Jos samaa eläintä tai saman pitopaikan eläintä hoidetaan samojen oireiden vuoksi toistuvasti tai ryhmälääkityksinä, on varmistuttava mikrobiologisesta diagnoosista ja aiheuttajamikrobin lääkeherkkyydestä. Näytteet tulee ottaa vähintään kerran vuodessa. Varalle ei saa luovuttaa fluorokinoloneja eikä 3. tai 4. polven kefalosporiineja.

Eläinlääkärin on AINA lääkkeiden antamisen tai luovuttamisen yhteydessä annettava eläimen omistajalle tai haltijalle kirjallinen selvitys eläimille antamistaan ja annettavaksi luovuttamistaan lääkkeistä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Kaartinen liisa.kaartinen@evira.fi

Ylitarkastaja Miia Kontturi miia.kontturi@evira.fi

Lue lisää:

Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014

MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14