Komissio julkaisi koosteen resistenssin torjunnan hyvistä käytännöistä

EU:n komissio aloitti vuonna 2016 tiedonkeräyskäynnit jäsenmaihin kootakseen hyviä käytäntöjä hallitusta mikrobilääkekäytöstä ja resistenssin torjunnasta eläinlääkinnässä. Lisäksi kyselyllä kerättiin tietoja eri organisaatioilta ja viranomaisilta EU-/ETA-maista ja Sveitsistä. Suomesta komission kyselyyn oli vastattu aktiivisesti.

Komissio julkaisi huhtikuussa 2018 havainnoista yhteenvetoraportin. Mukana ovat myös havainnot Suomeen toukokuussa 2016 tehdyltä tietojenkeräyskäynniltä. Raportissa todetaan, että eläinlääkärit ovat avainasemassa resistenssin torjunnassa, koska he voivat kannustaa eläinten pitäjiä panostamaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Samoin eläinlääkärit päättävät, mitä mikrobilääkettä kulloinkin käytetään. Maan mikrobilääkepolitiikalla voidaan vähentää mikrobilääkekäyttöä. Raportissa arvioidaan, että mikrobilääkekäyttöä olisi mahdollista vähentää yli 50 %:lla maissa, joissa torjuntatoimet ovat vielä alkuvaiheessa.

Raportti löytyy englanniksi täältä 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, liisa.kaartinen@evira.fi