Saparo-uutiskirje eläinlääkäreille 3/2018

4.6.2018

Evira selvittää tuontikoirien riskejä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikkö on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on selvittää aiheuttaako koirien tuominen Suomeen terveydellistä riskiä suomalaisille ihmisille tai koirille.
Lue lisää

Linjaus väriaineiden käytöstä juomavedessä lääkkeen annon varmistamiseksi

Lue lisää

Eviran Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä -koulutuspäivä 20.9.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan elokuun Saparossa. Eviran Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä -koulutuspäivä järjestetään tänä vuonna torstaina 20.9. Aamupäivä on varattu ajankohtaisille eläintautiasioille ja iltapäivä eläinten lääkitsemiselle.
Lue lisää

Jatkossa Evira ylläpitää vain tuotantoeläinten lääkeluetteloa

Evira lopettaa pieneläinten ja muiden eläinten lääkeluetteloiden julkaisemisen, joten jatkossa Eviran sivuilta löytyy vain tuotantoeläimille hyväksyttyjen valmisteiden luettelo. Lääkevalmisteista löytyy paljon tietoa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta.
Lue lisää

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2017

791 tuotantoeläintilalla tehtiin vuonna 2017 eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskeva valvontakäynti. Rikkomuksia todettiin 56 %:ssa kaikista valvotuista nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloista. Tarkastustuloksissa on kuitenkin eläinlajikohtaisia eroja.
Lue lisää

Ilmoitus valtionavustuksen hakemisesta raatokeräilytoimintaan

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettu valtioneuvoston asetus 96/2010 valtionavustuksesta nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan keräilyyn ja hävittämiseen on kumottu valtioneuvoston asetuksella 998/2017. Uutta asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran raatokeräilytoimintaan vuonna 2019.
Lue lisää

Hevosten passien säilytyksessä ja lääkekäytössä paljon parannettavaa

Hevostallien lääkekäytön ja lääkekirjanpidon valvontaa tehtiin vuonna 2017 viiden aluehallintoviraston alueella. Käynnillä tarkistettiin myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Pääosa tarkastuksista tehtiin eläinsuojelulain mukaisen ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen toiminnan säännöllisen valvonnan yhteydessä. Vuoden aikana tarkastettiin yhteensä 57 tallia. Puutteita lääkekirjanpidossa, lääkkeiden käytössä tai säilytyksessä oli 86 % talleista. Vain 8 %:lla talleista oli hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt sekä kaikkien hevosten passit viivytyksettä esitettävissä.
Lue lisää

Mycoplasma bovis ‐tartuntoja selvitetään alkuperäisroduissa

Maa‐ ja metsätalousministeriö on myöntänyt 25 000 € määrärahan alkuperäisrotujen suojaamiseksi Mycoplasma bovis -tartunnalta ja sen haitoilta. Hankkeen toteuttaa Evira yhteistyössä ETT ry:n kanssa vuoden 2018 aikana.
Lue lisää

Suomessa todettu virusaborttia hevosilla

Virusaborttia on todettu kahdella eri tallilla Etelä-Suomen alueella. Tauti on lähes aina EHV-1 viruksen (hevosen herpesvirus 1) aiheuttama. Tautipurkauksia todetaan vuosittain eri puolilla Eurooppaa ja sen ulkopuolella. Eviran tutkimuksissa tautia on todettu edellisen kerran vuonna 2016.
Lue lisää

 

 

 

 

 

 

Aihealueet: