Evira selvittää tuontikoirien riskejä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikkö on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on selvittää aiheuttaako koirien tuominen Suomeen terveydellistä riskiä suomalaisille ihmisille tai koirille. Tuontikoirista ja niiden mahdollisesti kantamista taudinaiheuttajista on Suomessa paljon keskustelua, mutta tutkimustuloksien puuttuessa riskeistä ei voida muodostaa selkeää kuvaa. Tutkimuksessa arvioidaan erityisesti rabieksen ja ekinokokin maahantulon ja maassa leviämisen riskiä tuontikoirien kautta. Projekti pitää sisällään mm. asiantuntijahaastatteluja, kyselyn eläinlääkäreille ja näytteenottoa juuri maahan tuoduista koirista. Projektissa maahan tulevista koirista otetaan veri-, uloste- ja sivelynäytteet. Koirien verinäytteistä tutkitaan mm. rabiesvasta-aineet, jotta voidaan arvioida koiran rokotusstatusta ja sen vastaavuutta tuontiasiakirjoihin. Koirien ulostenäytteistä etsitään Echinococcus multilocularis -loisen munia. Lisäksi koirista otetaan näytteitä, joista tutkitaan moniresistenttejä bakteereita (ESBL ja MRSA).

Lisätietoja projektista:

Heidi Rossow, p. 040 5480071
Suvi Joutsen, p. 050 500 4056
Yksikönjohtaja Pirkko Tuominen, 0400 211 624
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evira.fi