Väriainetta voidaan käyttää juomavedessä lääkkeen annon varmistamiseksi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on Eläinten terveys ry:n pyynnöstä ottanut kantaa väriaineiden käyttöön vedessä annettavien lääkitysten onnistumisen seuraamiseksi. Kannanotto koski kertaluonteista Brilliant Blue FCF ‑ tai Patent Blue ‑väriaineiden indikaattorikäyttöä.

Lääkettä sisältävän juomaveden värjäämistä käytetään yleisesti EU-maissa varmistamaan lääkkeen onnistunut anto siipikarjalle. Evira katsoo, että tässä käyttötarkoituksessa ei ole kyse rehulainsäädännön mukaisesta käytöstä, vaan lääkinnän onnistumisen seuraamista.

Käytettäviä väriaineita ovat briljanttisininen ja patenttisininen. Näiden kahden väriaineen kuluttajaturvallisuus lääkekäytössä on arvioitu EU:ssa. Niiltä ei edellytä MRL-arvoa, kuten ei muiltakaan elintarvikelisäaineisiin kuuluvilta, E‑koodillisille väriaineilta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, liisa.kaartinen@evira.fi