Saparo-uutiskirje eläinlääkäreille 4/2018

31.8.2018

Afrikkalainen sikarutto uhkaa edelleen

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on jatkanut leviämistään vastustustoimista huolimatta. Tänä kesänä ASF todettiin Venäjällä, Pietarin eteläpuolella, ensimmäisen kerran luonnonvaraisissa villisioissa. Lisäksi tartuntaa todettiin samalla alueella myös kotisioissa. Romaniassa ASF on levinnyt Tonavan suistoalueella kotisikapopulaatiossa laajalle. Tämän kesän aikana tautia on todettu jo yli 700 sikalassa Romaniassa, sikaloista suurin osa on pieniä kotitarvesikaloita.

Lue lisää

Heinän ja muiden rehujen tuonnissa pitää huomioida ASF-riski

Kuivan kesän takia kiinnostus rehujen ja kuivikkeiden tuontiin saattaa kasvaa. Evira tiedotti tuontiin liittyvästä riskistä 21.8.2018. Evira kehottaa pidättäytymään kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden maahantuonnista niistä maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ASF). ASF-virus voi kulkeutua maasta toiseen kuumentamattomien rehujen mukana.

Lue lisää

Pyörätuolin pysyvä käyttö pieneläimillä ei ole hyväksyttävää

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan (jäljempänä Evira) kanneltiin syyskuussa 2017 pysyvästi halvaantuneen ja pidätyskyvyttömän koiran saamasta hoidosta. Koiralle oli hoidon yhteydessä sovitettu ja otettu käyttöön pyörätuoli käytettäväksi liikkumisen apuvälineenä. Evira otti kantelun käsiteltäväkseen sen tutkimiseksi, onko koiran saama hoito ollut asianmukaista ja onko pyörätuolin pysyvä käyttö pieneläimillä hyväksyttävää eläinsuojelulainsäädännön valossa.

Lue lisää

Hyvän toimintatavan ohjeistusta EU:lta eläinten teurastukseen ja lopetukseen

Euroopan komissio on julkaissut uusia esitteitä, jotka käsittelevät eri eläinlajien käsittelyyn, liikkumisen rajoittamiseen ja tainnuttamiseen liittyviä lainsäädännön vaatimuksia ja hyviä käytäntöjä. Esitteet on suunnattu erityisesti pienteurastamoille ja tilateurastustoimijoille.

Lue lisää

Kun suurennat annostusta, pidennä varoaikaa

Käytätkö suurempia annoksia tai pidempiä lääkekuureja kuin valmisteyhteenvedossa? Jos käytät, muista pidentää varoaikaa. Muistuta myös omistajaa, että varoaika on pidennetty, jotta omistaja kirjaa oikean varoajan kirjanpitoon. Jos luovutat lääkkeitä Sikava- tai Naseva-tilalle, tarkista tilan sähköisestä lääkekirjanpidosta, että varoajat kirjataan oikein. 

Lue lisää

Eläinten hyvinvointi turvattava myös huonona satokautena

Tämän vuoden viljasato on jäämässä heikoksi koko maassa, mikä on herättänyt kotieläintiloilla huolta rehujen riittävyydestä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että eläimen omistaja tai haltija on vastuussa eläintensä riittävästä rehun saannista myös poikkeustilanteissa. Eläinten hyvinvointi tulee turvata myös huonon satokauden jälkeen.

Lue lisää

Tiedot ajan tasalle Eviran eläinlääkärirekisteriin

Olethan päivittänyt tietosi Eviran eläinlääkärirekisteriin? Palvelun käyttäminen edellyttää, että sinulla on suomalainen henkilötunnus ja sinulle on myönnetty eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeus Suomessa.

Lue lisää

Eläinlääkäri, muista täydennyskoulutusvelvollisuutesi

Jokainen eläinlääkärinammatin harjoittaja on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään sitä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Eläinlääkärin työnantajan tulee puolestaan huolehtia, että henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä – ilmoittaudu nyt!

Eviran järjestämä koulutuspäivä eläinlääkäreille pidetään torstaina 20. syyskuuta. Aamupäivän ohjelmassa on mm. tilannekatsaus Venäjältä tuotujen koirien rabiesvasta-aineiden tutkimuksista ja kalojen IHN-taudista sekä muita ajankohtaisia aiheita tarttuvista eläintaudeista. Iltapäivällä kuullaan uudesta EU-eläinlääkeasetuksesta, lääkkeiden tuonnista ja muista ajankohtaisaiheista.

Lue lisää

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteiden saatavuushäiriöstä

Evira tiedottaa tilanteesta ja antaa tarvittaessa ohjeita ja suosituksia eläinlääkäreille verkkosivuillaan. Lue lisää täältä.

Gonadoreliinejä ei tule luovuttaa tulevien tarpeiden varalle

Gonadoreliinejä (GnRH; busereliini, lesireliini) sisältäviä valmisteita ei saa luovuttaa nautatiloille tulevan tarpeen varalle. Niitä voi kuitenkin edelleen luovuttaa yksittäisen, eläinlääkärin itse tutkiman eläimen jatkohoitoon.

Lue lisää

Tuotantoeläimille hyväksytyt lääkevalmisteet

Tuotantoeläimille hyväksyttyjen lääkevalmisteiden listaa on päivitetty elokuun lopulla. 

Lue lisää

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset englanniksi

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on käännetty englanniksi.

 

Saparo on Eviran julkaisema eläinlääkäreille suunnattu sähköinen uutiskirje. Saparossa kerrotaan eläinlääkäreille eläinlääkintää koskevista ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista. Saparon voi halutessaan tilata kuka vain Eviran nettisivujen kautta. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) astuttua voimaan 25.5.2018 Saparo lähetetään vain tilauksensa vahvistaneille tilaajille. Saparon tilauksen voit vahvistaa täältä ruksimalla kohdan Suostumus Eviran uutiskirjeiden vastaanottamiseen. Tilausasetuksiasi voit päivittää uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Aihealueet: