Joukkolopetuskertomukset komissiolle

Eviran on toimitettava komissiolle kunkin vuoden 30. päivään kesäkuuta mennessä kertomus edeltävän vuoden joukkolopetustoimenpiteistä ja asetettava se internetin kautta julkisesti saataville.

Kunkin joukkolopetustoimenpiteen osalta kertomukseen on sisällyttävä erityisesti

  • joukkolopetuksen syyt
  • lopetettujen eläinten määrä ja laji
  • käytetyt tainnutus- ja lopetusmenetelmät
  • kuvaus kohdatuista ongelmista ja soveltuvin osin ratkaisuista, joilla on lievitetty tai vähennetty eläinten kärsimystä
  • selvitys mahdollisista myönnetyistä poikkeuksista asetuksen vaatimuksiin. 

 

Komitologiamenettelyä noudattaen voidaan edellä mainitusta ilmoittamisvelvoitteesta tarvittaessa hyväksyä poikkeuksia ADNS-järjestelmässä kerättyjen tietojen huomioon ottamiseksi.

Joukkolopetukset 2013

Vuonna 2013 Suomessa ei tehty lopetusasetuksen soveltamisalan ja määritelmän mukaisia eläinten joukkolopetustoimenpiteitä.

Joukkolopetukset 2014

Vuonna 2014 Suomessa ei tehty lopetusasetuksen soveltamisalan ja määritelmän mukaisia eläinten joukkolopetustoimenpiteitä.

 Joukkolopetukset 2015

Vuonna 2015 Suomessa ei tehty lopetusasetuksen soveltamisalan ja määritelmän mukaisia eläinten joukkolopetustoimenpiteitä.