Joukkolopetuskertomukset komissiolle

Eviran on toimitettava komissiolle kunkin vuoden 30. päivään kesäkuuta mennessä kertomus edeltävän vuoden joukkolopetustoimenpiteistä ja asetettava se internetin kautta julkisesti saataville.

Kunkin joukkolopetustoimenpiteen osalta kertomukseen on sisällyttävä erityisesti

  • joukkolopetuksen syyt
  • lopetettujen eläinten määrä ja laji
  • käytetyt tainnutus- ja lopetusmenetelmät
  • kuvaus kohdatuista ongelmista ja soveltuvin osin ratkaisuista, joilla on lievitetty tai vähennetty eläinten kärsimystä
  • selvitys mahdollisista myönnetyistä poikkeuksista asetuksen vaatimuksiin. 

 

Komitologiamenettelyä noudattaen voidaan edellä mainitusta ilmoittamisvelvoitteesta tarvittaessa hyväksyä poikkeuksia ADNS-järjestelmässä kerättyjen tietojen huomioon ottamiseksi.

Joukkolopetukset 2013 - 2017

Vuosina 2013 - 2017 Suomessa ei ole tehty lopetusasetuksen soveltamisalan ja määritelmän mukaisia eläinten joukkolopetustoimenpiteitä.