Tuotantoeläinlajikohtaiset lopetus- ja teurastusmenetelmät

Alla on lueteltu eri tuotantoeläinlajeille sallitut lopetus- ja teurastusmenetelmät eläinlajeittain. Eri menetelmien tarkemmat vaatimukset on kerrottu kohdassa Tuotantoeläinten lopetus- ja teurastusmenetelmät.

Eläinlajit

 • Märehtijät
 • Sika
 • Siipikarja (paitsi sileälastaiset linnut kuten strutsi, emu ja nandu)
 • Silealastaiset linnut
 • Poro
 • Hevonen
 • Strutsi
 • Kanit ja jänikset
 • Kettu ja supikoira
 • Näätäeläimet ja sinsilla

 

Märehtijät

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Iskevä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen). Saa käyttää vain märehtijöille, joiden elopaino on alle 10 kg
 • Tuliase ja ammus
 • Isku päähän. Saa käyttää vain alle 5 kg painoisille karitsoille ja kileille
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

 

Sika

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Tuliase ja ammus
 • Isku päähän. Saa käyttää enintään 5 kg painoisille porsaille
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Hiilidioksidi (CO2) suurina pitoisuuksina (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Hiilidioksidi yhdessä inerttien kaasujen kanssa
 • Inertit kaasut (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Hiilimonoksidi (CO) joko yksin tai muiden kaasujen kanssa. Saa käyttää vain porsaille ja muissa lopetuksissa kuin teurastuksessa
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

 

Siipikarja (ei koske sileälastaisia lintuja, joita ovat esim. strutsi, emu ja nandu)

 • Lävistävä tai iskevä pulttipistooli
 • Tuliase ja ammus
 • Maserointi (saa käyttää enintään 72 tunnin ikäisille untuvikoille ja kuoriutumattomille munille). Ei teurastuksessa
 • Niskanmurto (manuaalista niskanmurtoa ei saa käyttää eläimiin, joiden elopaino on enemmän kuin kolme kiloa. Mekaaninen niskanmurto on sallittu ainoastaan enintään 5 kg painavalle siipikarjalle)
 • Isku päähän (sallittu enintään 5 kg painavalle siipikarjalle)
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen), sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa), tai vesiallastainnutus
 • Hiilidioksidi (CO 2) suurina pitoisuuksina (menetelmää ei saa käyttää ankoille ja hanhille)
 • Hiilidioksidi kahdessa vaiheessa
 • Hiilidioksidi yhdessä inerttien kaasujen kanssa
 • Inertit kaasut
 • Hiilimonoksidi (CO) joko yksin tai muiden kaasujen kanssa. Saa käyttää vain muissa lopetuksissa kuin teurastuksessa
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

Lisäksi on kansallisesti säädetty, että siipikarjaan kuuluva eläin, sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta, saadaan teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella, jos eläimen omistaja teurastaa eläimen teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa.

 

Strutsi, emu ja nandu

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Tuliase ja ammus
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

 

Poro

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Iskevä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen). Menetelmää saa käyttää vain alle 10 kg painaville poroille ja vain teurastuksessa
 • Tuliase ja ammus
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

 

Hevonen

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Tuliase ja ammus
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

 

Kanit ja jänikset

 • Lävistävä tai iskevä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Tuliase ja ammus
 • Isku päähän. Saa käyttää enintään 5 kg painaville kaneille ja jäniksille.
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon (pelkkä tainnuttaminen teurastuksessa)
 • Kuolettava ruiske (ei teurastuksessa)

 

Kettu ja supikoira

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Tuliase ja ammus
 • Isku päähän. Saa käyttää enintään 5 kg painaville ketuille ja supikoirille
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon
 • Hiilimonoksidi (CO) joko yksin tai muiden kaasujen kanssa
 • Kuolettava ruiske

 

Näätäeläimet ja sinsilla

 • Lävistävä pulttipistooli (pelkkä tainnuttaminen)
 • Tuliase ja ammus
 • Isku päähän. Menetelmää saa käyttää enintään 5 kg painaville näätäeläimille ja sinsilloille 
 • Sähkötainnutus vain päähän (pelkkä tainnuttaminen)
 • Sähkötainnutus sekä päähän että kehoon
 • Hiilidioksidi (CO2) suurina pitoisuuksina
 • Hiilimonoksidi (CO) joko yksin tai muiden kaasujen kanssa
 • Kuolettava ruiske