Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2015

Vuoden 2015 aikana tarkastettiin 382 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä noin 719 000 eläintä. Tarkastetuista eläimistä suurin osa oli siipikarjaa (lähes 701 000 yksilöä). Tarkastusmäärä laski hieman edellisvuodesta, jolloin tarkastettiin 418 kuljetusta. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa, näiden lisäksi tehtiin ensimmäistä kertaa ulkomaankuljetusten asiakirjatarkastuksia.

Tarkastuksista suurin osa kohdistui nauta-, siipikarja- ja sikakuljetuksiin. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 34 kpl ja keskimääräinen kuljetusaika oli noin 3,5 tuntia, pisin kuljetus kesti 26,5 tuntia. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 39 eläinkuljetuksessa eli noin 10 %:ssa tarkastetuista kuljetuksista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus laski hieman (12 % vuonna 2014). Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia oli vuonna 2015 yhteensä 104 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Yli puolet epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista

Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin eläinkuljettajalupaan, kuljettajan pätevyystodistukseen ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa (54 kpl). Toiseksi yleisimpiä olivat epäkohdat kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa (28 kpl). Kolmanneksi eniten epäkohtia havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa (10 kpl). Epäkohtia, jotka liittyvät eläinten kuljetuskuntoisuuteen ja mahdollisuuteen lopettaa loukkaantuneet eläimet, todettiin viidessä kuljetuksessa. Juottoon ja ruokintaan sekä matka- ja lepoaikoihin liittyvissä vaatimuksissa ei sen sijaan todettu lainkaan epäkohtia.

Myös hevos- ja porokuljetuksia sekä välityseläinkuljetuksia tarkastettiin

Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 39 kpl. Epäkohtia havaittiin noin 18 %:ssa näistä kuljetuksista. Kaikki epäkohdat aiheutuivat luvan, pätevyystodistuksen ja/tai kuljetusasiakirjojen puuttumisesta. Verrattuna edellisvuoteen epäkohtien osuus hevoskuljetuksissa laski selvästi (36 % vuonna 2014).

Porojen kuljetuksia tarkastettiin kuljetuksen lähtöpaikassa eli siellä missä eläimet lastataan kuljetusvälineeseen ja teurastamoilla. Yhteensä tarkastettiin 7 kuljetusta. Näistä tarkastuksissa ei havaittu laiminlyöntejä.

Tilojen välisiä eläinkuljetuksia tarkastettiin 17 kpl, näistä kolmessa (18 %) todettiin epäkohtia. Jokaisessa kolmessa tapauksessa kyseessä olivat puutteet kuljetusasiakirjoissa. Välityseläinkuljetuksissa todettujen epäkohtien osuus laski edellisestä vuodesta (23 % vuonna 2014).

Valvontaviranomaisten puututtava epäkohtiin

Jos valvontaviranomainen havaitsee kuljetuksessa epäkohtia, tulee tämän ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Tyypillisesti valvontaviranomainen antaa eläinkuljettajalle määräyksen laittaa epäkohdat kuntoon määräajassa. Viranomaiset ryhtyivät hallinnollisiin toimenpiteisiin 36 %:ssa laiminlyöntitapauksista, tämä on useammin kuin edellisvuonna (24 % vuonna 2014). Niissä laiminlyöntitapauksissa, joissa viranomainen ei ryhtynyt hallinnollisiin toimenpiteisiin 11 tapauksessa annettiin neuvoja asian saattamiseksi kuntoon ja kymmenessä asiakirjapuutokset korjattiin tarkastuksen yhteydessä tai asiakirja- ja lupapuutokset luvattiin kuulemisen yhteydessä korjata. Viiden laiminlyöntitapauksen osalta syy viranomaistoimenpiteiden puuttumiseen ei käynyt raporteista ilmi.

Kaupallisten eläinkuljetusten lukumäärät ja havaittujen epäkohtien osuus vuosina 2000-2015