Kuolleet eläimet

Kuolleisiin eläimiin ja niiden hävittämiseen voi liittyä eläintautien leviämisen riski. Riskin suuruuteen vaikuttavat eläinlaji ja eläinpopulaation tiheys. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet ovat  sivutuotteita, joiden hävittämisessä on noudatettava sivutuotelainsäädännön vaatimuksia.