Hautaaminen

Tuotantoeläinten hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Hautaajan olisi hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja kunnan ympäristönsuojelusihteeriin, jotka antavat lisätietoja hautaamisesta ja kunnan alueelle olevista pohjavesialueista.

Lue yleiset ohjeet hautaamiseen