Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009).

Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella on säädetty mm. velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Siirtymäaika hevoseläinten pidosta ja pitopaikoista tehtäville ilmoituksille on 31.12.2020 asti. Evira valmistelee parhaillaan sähköistä asiointia, jolla ilmoitukset voi tehdä internetissä. Ilmoituksia aletaan ottaa vastaan sähköisen asioinnin valmistuttua.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017)