Ajankohtaista

Suomen Korvamerkkimyynnin toimituskatko jatkuu

28.6.2017

Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmän huoltokatkosta johtuva toimituskatkos jatkuu. Merkkimalleja Destron ja Duflex ei voi tilata.

 

Suomen Korvamerkkimyynnillä toimituskatkos

17.5.2017

Viikkojen 21-24 aikana Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmässä on huoltokatko, joten merkkimalleja Destron ja Duflex ei voi tilata tuona aikana.  

Eläinluettelopostitus viikolla 14

18.4.2017

Kaikille lampaiden ja vuohien pitäjille on postitettu viikolla 14 ajantasaiset eläinluettelot ja saatekirje (tulostettavissa alla olevasta linkkivalikosta). 

Rekisteröintimaksun palautus eläintenpidon päätyttyä

31.10.2016

Evira palauttaa jatkossa sellaisten lammas- ja vuohieläintenpitäjien rekisteröintimaksut jotka lopettavat eläintenpidon, mutta ovat maksaneet tilattujen korvamerkkien määrään perustuvan rekisteröintimaksun (mmm:n maksuasetus Elintarviketurvallisuusviraston julkisoikeudellisista maksuista 488/2016).

Korvamerkkeihin kytketyt EU-tunnukset tullaan mitätöimään Eviran toimesta Lammas- ja vuohirekisteristä.

Palautusta voi hakea merkkien alkuperäinen tilaaja, jolle on eläintenpidon loputtua jäänyt käyttämättä yli 10 EU-tunnusta ja joka on ilmoittanut eläintenpidon loppumisen oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Palautuksen hakulomake löytyy Eviran lomakesivustolta.

Lisätietoja sähköpostitse: lammasvuohi@evira.fi

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Korvamerkkipalautekysely on julkaistu

5.2.2016

Evira on julkaissut lampaiden ja vuohien palautteenantokyselyn. Toivomme lampaiden ja vuohien pitäjiltä kokemuksia merkkien laadusta ja käytettävyydestä. Palautteiden avulla Evira pystyy tarvittaessa reagoimaan mikäli joku merkkimalli ei vastaa enää hyväksytyn korvamerkin edellytyksiä. Tuottajien palautteet ovat ensisijaisen arvokkaita, koska vaikka merkki olisi hyväksyttäessä vaatimusten mukainen, tulee sen käytettävyysominaisuudet esiin vasta käyttökokemusten avulla.  

Tuottajien kannattaa viimeistään nyt tarkastaa tukiehtoina olevat eläinilmoitukset

25.1.2016

Teuraskaritsa- ja kilipalkkion ja nautojen teurastukien maksatusajot eläinrekistereistä tehdään lähipäivinä. Tuen hakijoiden kannattaa tarkistaa, että tukieläimille on tehty tarvittavat ilmoitukset. Tuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on tehnyt eläimestä poistoilmoituksen ja että teurastamo on tehnyt tukieläimestä teurastusilmoituksen.

Lampaiden ja vuohien pitäjille Evira suosittelee, että poisto- ja teurastusilmoitukset tarkastetaan sähköisestä lammas- ja vuohirekisterisovelluksesta. Sovelluksen Teurastustapahtumat -välilehdeltä pystyy tarkistamaan teurastamon tekemät teurastusilmoitukset. Käyttöoikeudet sovellukseen saa oman kunnan maaseutuviranomaiselta.

Samalla välilehdellä näkyy punaisella korostettuna eläin, jolla on teurastusilmoitus, mutta jolle ei ole tehty poistoilmoitusta. Erityisesti WebLampaan ja WebVuohen käyttäjien kannattaa tarkastaa, että poistoilmoitus on tehty, koska näiden sovellusten ominaisuutena on poistaa eläin elossa olevien eläinten listalta teurastamon tekemän teurastusilmoituksen yhteydessä. Siten poistoilmoitus saattaa helposti jäädä lampaiden ja vuohien tuottajilta tekemättä.

Naudoilla teurastettujen nautojen tiedot ja tehdyt poistoilmoitukset tai niiden puutteet on toimitettu tiloille listauksena tapahtumaotepostituksella, joita on vuoden 2015 aikana ollut viisi kappaletta.

Eläinluettelopostitus viikolla 44

16.11.2015

Kaikille lampaiden ja vuohien pitäjille on postitettu viikolla 44 ajantasaiset eläinluettelot ja saatekirje (tulostettavissa alla olevasta linkkivalikosta).

Rekisteröintimaksua korotettu 1.1.2015

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista nostaa lampaiden ja vuohien rekisteröintimaksun 1,2 euroon/eläin. Teurastamoilta perittävä teurastusilmoituskohtainen rekisteröintimaksu nousee 0,4 euroon. 

Rekisteröintimaksulla katetaan osittain ulkoistetun asiakaspalvelun kustannuksia.

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 3.11.2014

  • asiakaspalvelu puh. 09 85 666 002
  • fax 09 27 100 35

 

Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmän kokousmuistiot

Lisää aiheesta palvelussamme:

Vanhempia saatekirjeitä voi tiedustella osoitteesta lammasvuohi@evira.fi