Ajankohtaista

Muutos sähköisen eläinluettelon ylläpitämiseen (naudat, lampaat ja vuohet)

24.8.2018

Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien osalta Evira muuttaa ohjeistustaan sähköisen eläinluettelon ylläpitämisestä samanlaiseksi kuten naudoillakin. Lampaiden ja vuohien sähköisen eläinluettelon tapahtumat on ilmoitettava eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta.

Aiemmin tulkinta oli viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta. Poikimisen tapahtuma-ilmoituksen määräaika säilyy edelleen kuudessa kuukaudessa.

Naudat

Sähköisen nautaeläinluettelon päivitysvaatimusta on muutettu maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksella. Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin.

Tähän saakka eläimiä koskevat tapahtumat on pitänyt merkitä nautaeläinluetteloon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta.

Muutokset koskevat sähköistä rekisteriä hyödyntäviä tiloja ja niitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2018 alkaen.

Muutokset otetaan huomioon kuluvan vuoden valvonnoissa. 

Muutos ei koske niitä eläintenpitäjiä, joilla ei ole käytössään sähköistä ilmoituskanavaa.

Evira on päivittänyt nautojen, lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohjeet, jotka ovat saatavissa eläinlajikohtaisilta internetsivuilta.

Lisätietoja: kirsi.henttu@evira.fi merkintä- ja rekisteröinti, marjaana.spets@evira.fi valvonta

Eläinrekistereiden pankkitunnuskirjautumisessa ei katkoja

28.12.2017

Aiemmin tiedottamamme mahdollinen katko eläintietojärjestelmän pankkitunnuskirjautumisessa ei toteudu. Tarvittavat muutostyöt on saatu tehtyä ja pankkitunnuksilla pääsee kirjautumaan normaalisti.

Pankkitunnistautumista ennen ja sen jälkeen näytettävä sivu on muuttunut hieman erinäköiseksi. Uuteen tunnistautumispalveluun siirtyminen toi mukaan uusia pankkeja. Jatkossa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin asiakkaat voivat käyttää pankkitunnuksia kirjautumiseen.

Palveluun siirtyminen kirjautumisen jälkeen kestää tällä hetkellä normaalia kauemmin.

Sellaisille viranomaisille, joilla on omaa eläintenpitoa ja viranomaistoimintaa, joudutaan tekemään manuaalisesti muutoksia käyttäjätunnuksiin. Tällaisesta tapauksesta voi ilmoittaa suoraan Eviraan asian korjaamiseksi osoitteeseen lammasvuohi@evira.fi

Kirjautumisessa esiintyy hitautta

28.12.2017

Eläinrekisteri on siirtynyt käyttämään Suomi.fi-tunnistautumista. Palveluun kirjautuminen saattaa kestää pidemmän aikaa kuin normaalisti. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, pyydämme ilmoittamaan siitä lammasvuohi@evira.fi-osoitteeseen. Pankkitunnuskirjautumisen uudistuksesta tullaan tiedottamaan lisää lähiaikoina.

Käyttökatko lammas- ja vuohirekisterin pankkitunnuskirjautumisessa

18.12.2017

Eläintietojärjestelmään (lammas- ja vuohirekisteri, sikarekisteri) kirjautuminen pankkitunnuksilla on nykyisin toteutettu Vetuma- tunnistautumisen kautta. Palvelun toiminta päättyy kokonaisuudessaan 31.12.2017. Kaikkien Vetuma- palvelua käyttävien palveluiden tulee siirtyä käyttämään uutta tunnistautumispalvelua.

Jatkossa Eläintietojärjestelmän tunnistautuminen pankkitunnuksilla kirjauduttaessa tulee tapahtumaan Suomi.fi- tunnistautumisen kautta. Palvelu otetaan käyttöön mahdollisimman pian mutta 1.1.2018 alkaen voi pankkitunnuksilla kirjautumisessa esiintyä katkoa. Katko kestää arviolta noin viikon.

Poikkeus koskee ainoastaan pankkitunnuksilla kirjautumista. Rekisteriin pääse tänä aikana kuitenkin kirjautumaan kunnasta saadulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi kirjautumiseen tarvitaan avainlukulista. Jos sinulla ei ole tarvittavia tunnuksia tallessa, tulee tunnukset noutaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Asiakaspalvelu ja weblammas toimivat normaalisti vuodenvaihteen jälkeen.

REKISTERI-ILMOITUKSET LAMMAS- JA VUOHIREKISTERIIN

 • Käytä kunnasta saatua käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa lammas- ja vuohirekisteriin (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Weblammas- sovellus toimii normaalisti
 • Asiakaspalvelu
  • lomake (word-, pdf- tai kuvatiedostona tai skannattuna) toimitetaan sähköpostilla: lammasvuohi@mtech.fi
   • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
  • lomake postitse: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
   • postitettaessa lomakkeita on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
  • lomake faksilla: 09 271 0035
  • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 002, avoinna arkisin 8.15 – 16.00
 • Kaikki lomakkeet löytyvät Eviran internetsivujen lomakkeosiosta.

 

LAMMAS- JA VUOHIREKISTERISSÄ ON KÄYTTÖKATKOJA

Elokuu 2017

Kaikissa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan järjestelmissä on IT-ympäristön uudistamisesta johtuvia käyttökatkoja. Tästä johtuen katkoja esiintyy myös Eviran tietojärjestelmissä ja rekistereissä.

Ensimmäinen katko ajoittuu välille 25.8.-4.9.2017. Tämän lisäksi myöhemmin syksyllä tulee olemaan toinen käyttökatko, josta tiedotetaan myöhemmin. Katkojen kestosta, ajankohdista ja muista katkoon liittyvistä asioista löytyy tietoa www.evira.fi/kayttokatko

Lammas- ja vuohirekisterisovellus ei toimi katkojen aikana. Näin ollen kaikkien käyttäjien ja sähköistä eläinluetteloa pitävien tulee toimia katkojen aikana tämän ohjeistuksen mukaisesti, jolloin katkosta ei aiheudu seuraamuksia mahdollisissa valvonnoissa.

Weblammas sovellus toimii katkojen aikana normaalisti ja sinne tehdyt kirjaukset siirtyvät katkojen jälkeen viranomaisrekisteriin. Kirjauspäivän katsotaan olevan se päivä kun ilmoitus on tehty Web-lampaaseen. Katkojen päättymisen jälkeen on kuitenkin syytä tehdä tietojen synkronointi ja varmistaa, että kaikki kirjatut tiedot ovat päivittyneet viranomaisrekisteriin.

Lue lisää elokuun saatekirjeestä.

Suomen Korvamerkkimyynnin toimituskatko jatkuu

28.6.2017

Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmän huoltokatkosta johtuva toimituskatkos jatkuu. Merkkimalleja Destron ja Duflex ei voi tilata.

Suomen Korvamerkkimyynnillä toimituskatkos

17.5.2017

Viikkojen 21-24 aikana Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmässä on huoltokatko, joten merkkimalleja Destron ja Duflex ei voi tilata tuona aikana.  

Eläinluettelopostitus viikolla 14

18.4.2017

Kaikille lampaiden ja vuohien pitäjille on postitettu viikolla 14 ajantasaiset eläinluettelot ja saatekirje (tulostettavissa alla olevasta linkkivalikosta). 

Rekisteröintimaksun palautus eläintenpidon päätyttyä

31.10.2016

Evira palauttaa jatkossa sellaisten lammas- ja vuohieläintenpitäjien rekisteröintimaksut jotka lopettavat eläintenpidon, mutta ovat maksaneet tilattujen korvamerkkien määrään perustuvan rekisteröintimaksun (mmm:n maksuasetus Elintarviketurvallisuusviraston julkisoikeudellisista maksuista 488/2016).

Korvamerkkeihin kytketyt EU-tunnukset tullaan mitätöimään Eviran toimesta Lammas- ja vuohirekisteristä.

Palautusta voi hakea merkkien alkuperäinen tilaaja, jolle on eläintenpidon loputtua jäänyt käyttämättä yli 10 EU-tunnusta ja joka on ilmoittanut eläintenpidon loppumisen oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Palautuksen hakulomake löytyy Eviran lomakesivustolta.

Lisätietoja sähköpostitse: lammasvuohi@evira.fi

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Korvamerkkipalautekysely on julkaistu

5.2.2016

Evira on julkaissut lampaiden ja vuohien palautteenantokyselyn. Toivomme lampaiden ja vuohien pitäjiltä kokemuksia merkkien laadusta ja käytettävyydestä. Palautteiden avulla Evira pystyy tarvittaessa reagoimaan mikäli joku merkkimalli ei vastaa enää hyväksytyn korvamerkin edellytyksiä. Tuottajien palautteet ovat ensisijaisen arvokkaita, koska vaikka merkki olisi hyväksyttäessä vaatimusten mukainen, tulee sen käytettävyysominaisuudet esiin vasta käyttökokemusten avulla.  

Tuottajien kannattaa viimeistään nyt tarkastaa tukiehtoina olevat eläinilmoitukset

25.1.2016

Teuraskaritsa- ja kilipalkkion ja nautojen teurastukien maksatusajot eläinrekistereistä tehdään lähipäivinä. Tuen hakijoiden kannattaa tarkistaa, että tukieläimille on tehty tarvittavat ilmoitukset. Tuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on tehnyt eläimestä poistoilmoituksen ja että teurastamo on tehnyt tukieläimestä teurastusilmoituksen.

Lampaiden ja vuohien pitäjille Evira suosittelee, että poisto- ja teurastusilmoitukset tarkastetaan sähköisestä lammas- ja vuohirekisterisovelluksesta. Sovelluksen Teurastustapahtumat -välilehdeltä pystyy tarkistamaan teurastamon tekemät teurastusilmoitukset. Käyttöoikeudet sovellukseen saa oman kunnan maaseutuviranomaiselta.

Samalla välilehdellä näkyy punaisella korostettuna eläin, jolla on teurastusilmoitus, mutta jolle ei ole tehty poistoilmoitusta. Erityisesti WebLampaan ja WebVuohen käyttäjien kannattaa tarkastaa, että poistoilmoitus on tehty, koska näiden sovellusten ominaisuutena on poistaa eläin elossa olevien eläinten listalta teurastamon tekemän teurastusilmoituksen yhteydessä. Siten poistoilmoitus saattaa helposti jäädä lampaiden ja vuohien tuottajilta tekemättä.

Naudoilla teurastettujen nautojen tiedot ja tehdyt poistoilmoitukset tai niiden puutteet on toimitettu tiloille listauksena tapahtumaotepostituksella, joita on vuoden 2015 aikana ollut viisi kappaletta.

Eläinluettelopostitus viikolla 44

16.11.2015

Kaikille lampaiden ja vuohien pitäjille on postitettu viikolla 44 ajantasaiset eläinluettelot ja saatekirje (tulostettavissa alla olevasta linkkivalikosta).

Rekisteröintimaksua korotettu 1.1.2015

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista nostaa lampaiden ja vuohien rekisteröintimaksun 1,2 euroon/eläin. Teurastamoilta perittävä teurastusilmoituskohtainen rekisteröintimaksu nousee 0,4 euroon. 

Rekisteröintimaksulla katetaan osittain ulkoistetun asiakaspalvelun kustannuksia.

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 3.11.2014

 • asiakaspalvelu puh. 09 85 666 002
 • fax 09 27 100 35

 

Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmän kokousmuistiot