Ajankohtaista

HUOMIO! LAMMAS- JA VUOHIREKISTERISSÄ ON KÄYTTÖKATKOJA

Kaikissa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan järjestelmissä on IT-ympäristön uudistamisesta johtuvia käyttökatkoja. Tästä johtuen katkoja esiintyy myös Eviran tietojärjestelmissä ja rekistereissä.

Ensimmäinen katko ajoittuu välille 25.8.-4.9.2017. Tämän lisäksi myöhemmin syksyllä tulee olemaan toinen käyttökatko, josta tiedotetaan myöhemmin. Katkojen kestosta, ajankohdista ja muista katkoon liittyvistä asioista löytyy tietoa www.evira.fi/kayttokatko

Lammas- ja vuohirekisterisovellus ei toimi katkojen aikana. Näin ollen kaikkien käyttäjien ja sähköistä eläinluetteloa pitävien tulee toimia katkojen aikana tämän ohjeistuksen mukaisesti, jolloin katkosta ei aiheudu seuraamuksia mahdollisissa valvonnoissa.

Weblammas sovellus toimii katkojen aikana normaalisti ja sinne tehdyt kirjaukset siirtyvät katkojen jälkeen viranomaisrekisteriin. Kirjauspäivän katsotaan olevan se päivä kun ilmoitus on tehty Web-lampaaseen. Katkojen päättymisen jälkeen on kuitenkin syytä tehdä tietojen synkronointi ja varmistaa, että kaikki kirjatut tiedot ovat päivittyneet viranomaisrekisteriin.

Nettifarmiohjelma ei toimi katkon aikana.

Asiakaspalvelu ottaa ilmoituksia katkojen aikana vastaan normaalisti, mutta ei pääse syöttämään niitä rekisteriin ennen kuin katko päättyy. Tästä johtuen katkojen päättymisen jälkeen voi mennä noin viikko, ennen kuin kaikki ilmoitukset on syötetty rekisteriin ja tiedot näkyvät rekisterissä. Ilmoituspäiväksi kirjataan se päivä, jolloin asiakaspalvelu on saanut ilmoituksen joko sähköpostilla, puhelimitse, faksilla tai postitse.

Korvamerkkien sähköinen tilaus lammas- ja vuohirekisterin kautta ei toimi katkojen aikana, joten korvamerkkitilaukset tulee tehdä suoraan asiakaspalveluun, joko korvamerkkitilauslomakkeella tai puhelimitse. Vapaiden korvamerkkien tilaukset kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen katkoja. Korvamerkkitilauksen tekopäiväksi tallennetaan se päivä, jolloin asiakaspalvelu saa tilauksen. Merkkitilaukset toimitetaan merkkitoimittajille vasta katkojen jälkeen, joten varaudu pidempään toimitusaikaan. Valvonnoissa huomioidaan katkojen vaikutukset korvamerkkien toimituksiin.

Lue lisää elokuun saatekirjeestä.

Suomen Korvamerkkimyynnin toimituskatko jatkuu

28.6.2017

Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmän huoltokatkosta johtuva toimituskatkos jatkuu. Merkkimalleja Destron ja Duflex ei voi tilata.

Suomen Korvamerkkimyynnillä toimituskatkos

17.5.2017

Viikkojen 21-24 aikana Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmässä on huoltokatko, joten merkkimalleja Destron ja Duflex ei voi tilata tuona aikana.  

Eläinluettelopostitus viikolla 14

18.4.2017

Kaikille lampaiden ja vuohien pitäjille on postitettu viikolla 14 ajantasaiset eläinluettelot ja saatekirje (tulostettavissa alla olevasta linkkivalikosta). 

Rekisteröintimaksun palautus eläintenpidon päätyttyä

31.10.2016

Evira palauttaa jatkossa sellaisten lammas- ja vuohieläintenpitäjien rekisteröintimaksut jotka lopettavat eläintenpidon, mutta ovat maksaneet tilattujen korvamerkkien määrään perustuvan rekisteröintimaksun (mmm:n maksuasetus Elintarviketurvallisuusviraston julkisoikeudellisista maksuista 488/2016).

Korvamerkkeihin kytketyt EU-tunnukset tullaan mitätöimään Eviran toimesta Lammas- ja vuohirekisteristä.

Palautusta voi hakea merkkien alkuperäinen tilaaja, jolle on eläintenpidon loputtua jäänyt käyttämättä yli 10 EU-tunnusta ja joka on ilmoittanut eläintenpidon loppumisen oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Palautuksen hakulomake löytyy Eviran lomakesivustolta.

Lisätietoja sähköpostitse: lammasvuohi@evira.fi

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Korvamerkkipalautekysely on julkaistu

5.2.2016

Evira on julkaissut lampaiden ja vuohien palautteenantokyselyn. Toivomme lampaiden ja vuohien pitäjiltä kokemuksia merkkien laadusta ja käytettävyydestä. Palautteiden avulla Evira pystyy tarvittaessa reagoimaan mikäli joku merkkimalli ei vastaa enää hyväksytyn korvamerkin edellytyksiä. Tuottajien palautteet ovat ensisijaisen arvokkaita, koska vaikka merkki olisi hyväksyttäessä vaatimusten mukainen, tulee sen käytettävyysominaisuudet esiin vasta käyttökokemusten avulla.  

Tuottajien kannattaa viimeistään nyt tarkastaa tukiehtoina olevat eläinilmoitukset

25.1.2016

Teuraskaritsa- ja kilipalkkion ja nautojen teurastukien maksatusajot eläinrekistereistä tehdään lähipäivinä. Tuen hakijoiden kannattaa tarkistaa, että tukieläimille on tehty tarvittavat ilmoitukset. Tuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on tehnyt eläimestä poistoilmoituksen ja että teurastamo on tehnyt tukieläimestä teurastusilmoituksen.

Lampaiden ja vuohien pitäjille Evira suosittelee, että poisto- ja teurastusilmoitukset tarkastetaan sähköisestä lammas- ja vuohirekisterisovelluksesta. Sovelluksen Teurastustapahtumat -välilehdeltä pystyy tarkistamaan teurastamon tekemät teurastusilmoitukset. Käyttöoikeudet sovellukseen saa oman kunnan maaseutuviranomaiselta.

Samalla välilehdellä näkyy punaisella korostettuna eläin, jolla on teurastusilmoitus, mutta jolle ei ole tehty poistoilmoitusta. Erityisesti WebLampaan ja WebVuohen käyttäjien kannattaa tarkastaa, että poistoilmoitus on tehty, koska näiden sovellusten ominaisuutena on poistaa eläin elossa olevien eläinten listalta teurastamon tekemän teurastusilmoituksen yhteydessä. Siten poistoilmoitus saattaa helposti jäädä lampaiden ja vuohien tuottajilta tekemättä.

Naudoilla teurastettujen nautojen tiedot ja tehdyt poistoilmoitukset tai niiden puutteet on toimitettu tiloille listauksena tapahtumaotepostituksella, joita on vuoden 2015 aikana ollut viisi kappaletta.

Eläinluettelopostitus viikolla 44

16.11.2015

Kaikille lampaiden ja vuohien pitäjille on postitettu viikolla 44 ajantasaiset eläinluettelot ja saatekirje (tulostettavissa alla olevasta linkkivalikosta).

Rekisteröintimaksua korotettu 1.1.2015

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista nostaa lampaiden ja vuohien rekisteröintimaksun 1,2 euroon/eläin. Teurastamoilta perittävä teurastusilmoituskohtainen rekisteröintimaksu nousee 0,4 euroon. 

Rekisteröintimaksulla katetaan osittain ulkoistetun asiakaspalvelun kustannuksia.

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 3.11.2014

  • asiakaspalvelu puh. 09 85 666 002
  • fax 09 27 100 35

 

Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmän kokousmuistiot