Lammas- ja vuohirekisteri

Rekisteriin tulee ilmoittaa eläinten poikimiset, poistot, ostot ja siirrot tietyn ajan kuluessa tapahtumasta. Rekisteri tulee vastaamaan myös tukihallinnon tarpeisiin. Omien tietojen ajan tasalla pitäminen on siis monella tavoin myös tuottajan etu. Välittäjien ja teurastamoiden on tehtävä välitys- ja teurastusilmoituksensa.

Rekisterin ilmoituskanavina ovat internetissä toimiva sovellus (kirjautumissivu alla), puhelinasiakaspalvelu ja paperilomakkeet, jotka voidaan palauttaa postitse, faksilla tai sähköpostilla. Internetsovellukseen saa käyttöoikeuksia hakea oman asuinkuntansa maaseututoimesta, välittäjille ja teurastamoille käyttöoikeudet myönnetään Evirassa.

Lammas- ja vuohirekisterin kehitystyötä tullaan jatkossa tekemään yhteistyössä tuottajien, lammasjärjestöjen, elinkeinoalan ja viranomaisten yhteistyöryhmässä, jotta sovelluksesta saadaan kaikkia tahoja parhaalla mahdollisella tavalla palveleva rekisteri.

Lammas- ja vuohirekisterisovellukset:

Lisää aiheesta palvelussamme: