Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, Eviran hyväksymällä korvamerkillä.

Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä nautaa ei saa kuljettaa tilalta.

Tuottajan on ilmoitettava nautojensa syntymät, kuolemat, myynnit, ostot ja siirrot nautarekisteriin viimeistään 7. päivänä tapahtumapäivästä lukien.

Nautojen korvamerkkitilaukset ja nautaeläinrekisterin asiakaspalvelun hoitaa Mtech Digital Solutions Oy.

Alkuperän varmistamiseksi on teurastamon ja teurastuspaikan tehtävä nautaeläinrekisteristä rekisterikysely ennen nautojen toimittamista teurastamoon tai teurastuspaikkaan.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 4,40 euroa/eläin. 

Ohjeet nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä löytyvät  Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiohjeesta (päivitetty 24.8.2018) 

Nautarekisterin ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa: