Ajankohtaista

Suomen Korvamerkkimyynnin toimituskatkos jatkuu

28.6.2017

Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmän huoltokatkosta johtuva toimituskatkos jatkuu. Merkkimalli Destron ei ole tilattavissa.  

Suomen Korvamerkkimyynnillä toimituskatkos

17.5.2017

Viikkojen 21-24 aikana Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmässä on huoltokatko, joten merkkimallia Destron ei voi tilata tuona aikana.  

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään
eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien
tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Tuottajien kannattaa viimeistään nyt tarkastaa tukiehtoina olevat eläinilmoitukset

25.1.2016

Teuraskaritsa- ja kilipalkkion ja nautojen teurastukien maksatusajot eläinrekistereistä tehdään lähipäivinä. Tuen hakijoiden kannattaa tarkistaa, että tukieläimille on tehty tarvittavat ilmoitukset. Tuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on tehnyt eläimestä poistoilmoituksen ja että teurastamo on tehnyt tukieläimestä teurastusilmoituksen.

Naudoilla teurastettujen nautojen tiedot ja tehdyt poistoilmoitukset tai niiden puutteet on toimitettu tiloille listauksena tapahtumaotepostituksella, joita on vuoden 2015 aikana ollut viisi kappaletta.

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Nautarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuivat 3.11.2014

  • nautarekisterin asiakaspalvelu puh. 09 85 666 000
  • alkuperäkysely puh. 09 85 666 001
  • fax 09 27 100 35

Nautojen rekisteröintimaksu laskee

12.3.2014

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 € (aiemmin 4,6€) uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä.

Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 € (aiemmin 1,05 €) eläintä kohden.

Tämä asetus on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.