Ajankohtaista

Muutos sähköisen eläinluettelon ylläpitämiseen (naudat, lampaat ja vuohet)

24.8.2018

Naudat

Sähköisen nautaeläinluettelon päivitysvaatimusta on muutettu maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksella. Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin.

Tähän saakka eläimiä koskevat tapahtumat on pitänyt merkitä nautaeläinluetteloon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta.

Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien osalta Evira muuttaa ohjeistustaan sähköisen eläinluettelon ylläpitämisestä samanlaiseksi kuten naudoillakin. Lampaiden ja vuohien sähköisen eläinluettelon tapahtumat on ilmoitettava eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta.

Aiemmin tulkinta oli viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta. Poikimisen tapahtuma-ilmoituksen määräaika säilyy edelleen kuudessa kuukaudessa.

Muutokset koskevat sähköistä rekisteriä hyödyntäviä tiloja ja niitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2018 alkaen.

Muutokset otetaan huomioon kuluvan vuoden valvonnoissa. 

Muutos ei koske niitä eläintenpitäjiä, joilla ei ole käytössään sähköistä ilmoituskanavaa.

Evira on päivittänyt nautojen, lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohjeet, jotka ovat saatavissa eläinlajikohtaisilta internetsivuilta.

Lisätietoja: kirsi.henttu@evira.fi merkintä- ja rekisteröinti, marjaana.spets@evira.fi valvonta 

Nautarekisteriuudistuksia

22.3.2018

Evira on tehnyt nautarekisteriin liittyviä muutoksia nautojen pitäjien ja viranomaisten toiveesta. Muutoksilla tullaan keventämään ja helpottamaan nautarekisterin käyttöä parantamalla tietojen ajantasaisen ilmoittamisen helpottamista ja poistamalla turhia paperipostituksia.

Huomautusjärjestelmän käyttöönotto sähköisissä ilmoitusväylissä

Nautarekisterin avoimeen rajapintaan (NAVRA) on toteutettu uusia palveluita rajapintaa käyttävien yritysten käyttöönotettavaksi. Uudet rajapintapalvelut sisältävät tapahtumaotteen tiedot, tarkistettavat tapahtumat ja eläimet sekä teurastetut naudat. Uudet rajapintapalvelut mukailevat otekirjeen listauksia eläintenpitäjän ja teurastamon ilmoituksiin liittyvistä huomautuksista, tarkistuksista ja virheistä.

Huomautuksista ja ristiriitaisista kirjauksista saa tätä kautta tiedon reaaliajassa. Uudet palvelut ovat eläintenpitäjien ohjelmistoja toimittavien yritysten käyttöönotettavissa, joten kysy lisää oman järjestelmäsi toimittajalta.

Muutoksia otekirjeajoihin

Otekirjeajoja tullaan vähentämään vuonna 2018 kolmeen ja 2019 kahteen postituserään. 2018 Otekirjeet postitetaan tiloille tammikuussa, maaliskuussa ja syyskuussa.

Otekirjeen sisältöä muutetaan. Syyskuusta alkaen otekirje koostuu ajankohtaisesta tiedotteesta, tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista naudoista.

Jatkossa voit halutessasi valita postitukseen lisäksi myös tapahtumaotteen ja nautaeläinluettelon. Postituksen sisältöä voi muokata 27.3. alkaen seuraavasti: Mtech Digital Solutionsin nettisivuilla http://www.mtech.fi -> Nauta -> Asiakastietojen-ylläpito, ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 09 85 666 000 tai sähköpostitse osoitteeseen: nrlomakepalautukset@mtech.fi

Muutokset postituksen sisältöön tulee tehdä viimeistään elokuun aikana. Otekirjeen voi halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Netpostiin. Otekirjeen postitus sähköisesti Netpostiin onnistuu rekisteröitymällä NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja valitsemalla Elintarviketurvallisuusvirasto lähettäjäksi.

Vapaiden merkkien luetteloiden postituksiin muutoksia 27.3.2018 alkaen

Jatkossa myöskään vapaiden merkkien luetteloa ei postiteta vapaiden korvamerkkien tilauksen yhteydessä, ellei niiden postitusta erikseen valita. Postituksen sisältöä voi muokata 27.3. alkaen yllä mainituilla tavoilla.

Suomen Korvamerkkimyynnin toimituskatkos jatkuu

28.6.2017

Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmän huoltokatkosta johtuva toimituskatkos jatkuu. Merkkimalli Destron ei ole tilattavissa.  

Suomen Korvamerkkimyynnillä toimituskatkos

17.5.2017

Viikkojen 21-24 aikana Suomen Korvamerkkimyynin tilausjärjestelmässä on huoltokatko, joten merkkimallia Destron ei voi tilata tuona aikana.  

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään
eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien
tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Tuottajien kannattaa viimeistään nyt tarkastaa tukiehtoina olevat eläinilmoitukset

25.1.2016

Teuraskaritsa- ja kilipalkkion ja nautojen teurastukien maksatusajot eläinrekistereistä tehdään lähipäivinä. Tuen hakijoiden kannattaa tarkistaa, että tukieläimille on tehty tarvittavat ilmoitukset. Tuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on tehnyt eläimestä poistoilmoituksen ja että teurastamo on tehnyt tukieläimestä teurastusilmoituksen.

Naudoilla teurastettujen nautojen tiedot ja tehdyt poistoilmoitukset tai niiden puutteet on toimitettu tiloille listauksena tapahtumaotepostituksella, joita on vuoden 2015 aikana ollut viisi kappaletta.

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Nautarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuivat 3.11.2014

  • nautarekisterin asiakaspalvelu puh. 09 85 666 000
  • alkuperäkysely puh. 09 85 666 001
  • fax 09 27 100 35

Nautojen rekisteröintimaksu laskee

12.3.2014

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 € (aiemmin 4,6€) uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä.

Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 € (aiemmin 1,05 €) eläintä kohden.

Tämä asetus on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.