Teurastamot ja välittäjät

Eläinvälittäjän toiminta on elintarvikeketjussa yksi olennainen osa eläintautien torjunnassa ja siksi säädetyn ilmoitusmenettelyn noudattaminen on erittäin tärkeää. Valvonta näissä asioissa on siirtynyt maa- ja metsätalousministeriöltä Elintarviketurvallisuusvirastolle 1.5.2006 alkaen. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä (1308/2001) tuli voimaan 1.1.2002. Asetuksessa säädetään eläinvälittäjäksi rekisteröitymisestä sekä eläinvälittäjätunnuksesta ja sen käytöstä. Asetusta sovelletaan toimijaan (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), joka itse tai toisen välityksellä myy tai ostaa ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia sekä on vastuussa eläimistä tilapäisesti, enintään 30 vuorokauden ajan. Myös sellainen toimija, joka ostaa nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia vain teurastamista varten esimerkiksi teurastuspaikka, on eläinvälittäjä.

Teurastus- ja välitysilmoituslomakkeet täyttöohjeineen löytyvät Lomakesivulta.

Lisää aiheesta palvelussamme

 

Lisää aiheesta muualla verkossa

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä 1308/2001