Uusi nautarekisteri-hanke

Uusi nautarekisteri-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää nautarekisterin toimintaa ja siirtää olemassa oleva nautarekisteri osaksi viranomaisjärjestelmää.

Hankkeen alaisuudessa toimii ELNA-projekti, jossa varsinainen tietojärjestelmän kehittäminen tehdään. Projektin tavoitteena on toteuttaa nautarekisterin toiminnot lainsäädännön vaatimusten ja julkisen hallinnon arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti.

Projektin keskeisiä tavoitteita on säilyttää eläintenpitäjillä nykyiset sähköiset ilmoitusväylät ja ”yhden luukun” periaate. Eläintenpitäjä voi tehdä ilmoituksensa uuden nautarekisterin aikaan edelleen mm. Minun Maatilani -sovelluksella. Neuvonnan kautta ilmoitetut viranomaistiedot tulevat siirtymään viranomaisrekisteriin. Projekti toteuttaa myös viranomaisen tarjoaman ilmaisen sovelluksen eläintenpitäjien käyttöön. Tavoitteena on, että viranomaisrekisteriin tehdyt ilmoitustiedot siirtyisivät myös neuvonnan rekistereihin, mikäli eläintenpitäjä näin haluaa.

Projektissa toteutetaan rajapintapalvelut myös muille sidosryhmille. Ulkopuoliset toimijat (esim. ohjelmistotoimittajat, teurastamot) voivat kehittää ja suunnata jatkossa palveluitaan ja tuotteitaan eri käyttäjätahoille tarkoituksenmukaisten rajapintaratkaisuiden kautta.

Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Hankkeen alustava aikataulu:

(lihavoidulla fontilla oleva on toteutettu)

2017 Huomautusjärjestelmän ensimmäinen versio
 • käyttöön eläintenpitäjille mikäli ohjelmistotoimittajat ottavat sen käyttöön
 • käytössä Minun Maatilani -sovelluksessa
2018 Kevennetään otekirjeen sisältöä ja vähennetään lähetyskerrat kolmen kertaan vuodessa (toteutettu)
2018 Luovutaan vapaiden merkkien luettelon lähettämisestä vapaiden merkkien tilauksen yhteydessä (toteutettu)
2018 Julkaistaan käyttöliittymä viranomaisille
 • ensimmäinen versio huhtikuussa
 • toinen versio kesäkuussa
 • kolmas versio lokakuussa
2018 Julkaistaan lähinnä pienteurastamoille ja eläinvälittäjille tarkoitettu sovellus teurastus- ja välitysilmoituksien tekoon
 • ensimmäinen versio kesän mennessä
 • ilmoituksien haku lisätään vuoden 2019 alkupuolella
2018 Julkaistaan nautarekisterin avoimessa rajapinnassa (NAVRA) rajapinnat teurastus- ja välitysilmoituksien tekoon ja selaukseen
2018 Pidetään sidosryhmätapaamisia
 • neuvonnan kanssa suunnitellaan ratkaisuja tietojen siirtämiseen viranomaisen ja neuvonnan välillä
 • keskustellaan sidosryhmien tarpeista
2018 Suunnitellaan rajapintoja ja tehdään niistä kuvaukset ottaen huomioon sidosryhmien tarpeet
2018 Julkaistaan rajapintakuvaukset sidosryhmille loppuvuodesta
2019 Toteutetaan rajapinnat sidosryhmille ja julkaistaan ne testiympäristössä sidosryhmien oman kehityksen tueksi
2019 Otekirje jatkossa kaksi kertaa vuodessa
2019 -2020 Suunnitellaan lomakkeista luopumista
2019 - 2020 Toteutetaan käyttöliittymiä eläintenpitäjille, teurastamoille ja eläinvälittäjille
 • toteutuksessa pyritään sähköisempään ilmoittamiseen ja tiedottamiseen
 • luodaan huomautusjärjestelmä jossa mahdollisista virheistä huomautetaan kaikkia osapuolia heti, huomautetaan myös mahdollisista puuttuvista ilmoituksista (osto- ja poistoilmoitukset)
 • pyritään löytämään ratkaisut jolla välitetään mm. EU-tunnus sähköisesti, jotta sen kirjoittamiselta vältytään
 • käyttöliittymä myös mobiiliversiona
2020 Loppuvuodesta siirrytään uuden nautarekisterin käyttöön:
 • julkaistaan käyttöliittymä eläintenpitäjille
 • julkaistaan käyttöliittymä teurastamoille ja eläinvälittäjille
 • julkaistaan käyttöliittymälisäykset viranomaisille
 • julkaistaan rajapintapalvelut