Sikojen merkitseminen ja rekisteröinti

Sikojen pitäjän on rekisteröidyttävä sikaeläintenpitäjäksi. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lomakkeet löytyvät lomakesivustolta.

Siat on merkittävä syntymäpitopaikassa joko tatuoinnilla tai korvamerkillä. Merkintä on tehtävä viimeistään silloin kun sika siirretään tai luovutetaan toiseen pitopaikkaan. Tuottaja ei saa siirtää merkitsemättömiä sikoja pois tilalta eikä eläinvälittäjä, teurastamo tai eläinkuljettaja saa ottaa niitä vastaan. Merkintätunnuksen saa rekisteröitymällä sikaeläintenpitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Eläinten pitopaikkatunnuksen saa täyttämällä pitopaikan rekisteröintilomakkeen ja palauttamalla sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle .

Sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat sekä eläinmäärätiedot on toimitettava sikarekisteriin. Sikarekisteriä ylläpitää Evira. Sikarekisterin asiakaspalvelun puhelinnumero on 09 85 666 003 . Faxnumero on 09 27100 35. Puhelusta veloitetaan paikallispuhelumaksu tai matkapuhelinmaksu, ei palvelumaksua.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1425/2016) on sikojen rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 0,20 euroa/siirtotapahtuma eläintenpitäjiltä, sekä 0,15€/ilmoitus teurastusalan toimijalta.

Sikarekisterin asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.15 -16.

Sikarekisterin lomakkeet löytyvät lomakkesivuilta. Ilmoituslomakkeet voi myös postittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Käyttäjätunnuksen, avainlukulistan ja salasanan sikarekisteriin saa oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.