Ajankohtaista

Eläinrekistereiden pankkitunnuskirjautumisessa ei katkoja

28.12.2017

Aiemmin tiedottamamme mahdollinen katko eläintietojärjestelmän pankkitunnuskirjautumisessa ei toteudu. Tarvittavat muutostyöt on saatu tehtyä ja pankkitunnuksilla pääsee kirjautumaan normaalisti.

Pankkitunnistautumista ennen ja sen jälkeen näytettävä sivu on muuttunut hieman erinäköiseksi. Uuteen tunnistautumispalveluun siirtyminen toi mukaan uusia pankkeja. Jatkossa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin asiakkaat voivat käyttää pankkitunnuksia kirjautumiseen.

Palveluun siirtyminen kirjautumisen jälkeen kestää tällä hetkellä normaalia kauemmin.

Sellaisille viranomaisille, joilla on omaa eläintenpitoa ja viranomaistoimintaa, joudutaan tekemään manuaalisesti muutoksia käyttäjätunnuksiin. Tällaisesta tapauksesta voi ilmoittaa suoraan Eviraan asian korjaamiseksi osoitteeseen lammasvuohi@evira.fi

Kirjautumisessa esiintyy hitautta

28.12.2017

Eläinrekisteri on siirtynyt käyttämään Suomi.fi-tunnistautumista. Palveluun kirjautuminen saattaa kestää pidemmän aikaa kuin normaalisti. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, pyydämme ilmoittamaan siitä lammasvuohi@evira.fi-osoitteeseen. Pankkitunnuskirjautumisen uudistuksesta tullaan tiedottamaan lisää lähiaikoina.

Käyttökatko sikarekisterin pankkitunnuskirjautumisessa

18.12.2017

Eläintietojärjestelmään (lammas- ja vuohirekisteri, sikarekisteri) kirjautuminen pankkitunnuksilla on nykyisin toteutettu Vetuma- tunnistautumisen kautta. Palvelun toiminta päättyy kokonaisuudessaan 31.12.2017. Kaikkien Vetuma- palvelua käyttävien palveluiden tulee siirtyä käyttämään uutta tunnistautumispalvelua.

Jatkossa Eläintietojärjestelmän tunnistautuminen pankkitunnuksilla kirjauduttaessa tulee tapahtumaan Suomi.fi- tunnistautumisen kautta. Palvelu otetaan käyttöön mahdollisimman pian mutta 1.1.2018 alkaen voi pankkitunnuksilla kirjautumisessa esiintyä katkoa. Katko kestää arviolta noin viikon.

Poikkeus koskee ainoastaan pankkitunnuksilla kirjautumista. Rekisteriin pääsee tänä aikana kuitenkin kirjautumaan kunnasta saadulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi kirjautumiseen tarvitaan avainlukulista. Jos sinulla ei ole tarvittavia tunnuksia tallessa, tulee tunnukset noutaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Asiakaspalvelu toimii normaalisti vuodenvaihteen jälkeen. Samoin teurastamo pystyy tekemään ne ilmoitukset, joihin tuottaja on annetut valtuutuksen.

 

SIKAREKISTERIN ILMOITUKSET

 • Käytä kunnasta saatua käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa kirjautuessasi sikarekisteriin (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Asiakaspalvelu:
  • lomake (word-, pdf- tai kuvatiedostona tai skannattuna) toimitetaan sähköpostilla: sikarekisteri@mtech.fi
   • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
  • lomake postitse: Sikarekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
   • Postitettaessa lomakkeita on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
  • lomake faksilla: 09 271 0035
  • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 003, avoinna arkisin 8.15 -16.00
 • Kaikki lomakkeet löytyvät Eviran internet sivuilta

 

Sikarekisterin eläinmääräilmoitukset tehtävä viimeistään 30.9.2016

23.9.2016

Evira ja Mavi muistuttavat sikojen eläinmääräilmoitusten tekemisestä vuoden toiselle ilmoitusjaksolle 1.5. - 31.8.2016. Ilmoitusten viimeinen palautuspäivä on 30.9.2016.

Tällä hetkellä eläinmääräilmoituksia on palautettu viime vuosia huomattavasti pienempi määrä.

Sikarekisterin tiedot vaikuttavat kaikkien eläinperusteisten tukien maksuun. Mikäli tilalle tulee valvonta tai ristiintarkastus ja sikarekisteriin ei ole määräaikaan mennessä lähetetty tietoja, eläinmääränä käytetään nollaa puuttuvien kuukausien osalta.

Ilmoitukset voi tehdä sikarekisterisovelluksella tai paperilomakkeella. Ilmoituksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo sikarekisterin asiakaspalvelu puh. 09 85 666 003.

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Sikarekisterin ensimmäisten rekisteröintilaskujen tiedot puutteelliset

3.3.2016

Maaliskuun alussa sikatuottajille lähetettyjen laskujen laskutustiedot ovat valitettavan puutteelliset. Kyseinen lasku on sikarekisterin rekisteröintilasku, joka lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa ja se koskee vuotta 2015. Maksujen suuruus perustuu sikarekisterin tapahtuma- ja eläinmääräilmoitusten määrään. 

Rekisteröintimaksu perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista (1161/2014 ja 1259/2015). 

Tuottajien rekisteröintimaksun hinta oli 1.1-14.10.2015 0,15 €/tapahtuma ja loppuvuoden (korotus mmm:n maksuasetukseen tuli voimaan lokakuussa) 0,20€/tapahtuma. Tämän johdosta laskussa saattaa olla kaksi eri hintaan perustuvaa siirtoilmoitusriviä.

Jos eläintenpitäjä on valtuuttanut teurastamon tekemään poisto- ja ostoilmoitukset puolestaan, laskutetaan tuottajaa tästä huolimatta. Teurastamon rekisteröintimaksu teurastusilmoituksesta laskutetaan erikseen teurastamotoimijalta.

Evira pahoittelee tilannetta.

Sikojen rekisteröintimaksuun hinnankorotus 

23.10.2015

Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetus 1259/2015 tuli voimaan 15.10.2015. "Elintarviketurvallisuusvirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,15 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden."

Sioille rekisteröintimaksu 1.1.2015 alkaen

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista
suoritteista määrittelee sikojen uuden rekisteröintimaksun. Maksu on eläintenpitäjille tapahtumailmoitus- ja teurastamoille teurastusilmoituskohtainen.

Rekisteröintimaksu on suuruudeltaan 0,15 €/siirtoilmoitus ja 0,10 €/teurastus- ja välitysilmoitus. 

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 3.11.2014

 • asiakaspalvelu puh. 09 85 666 003
 • fax 09 27 100 35

Muutos sikarekisterin toimintaan

27.4.2012

26.4.2012 alkaen on teurastamoilla ja välittäjillä mahdollisuus tehdä osto- tai poistoilmoitus tuottajien puolesta myös tapauksissa, joissa eläintenpitäjä kuljettaa siat omalla kuljetusvälineellään sikojen siirrossa tilojen välillä. Tuottajan on kuitenkin annettava teurastamolle tai välittäjälle valtuutus poisto- tai ostoilmoituksen tekoon.