Ajankohtaista

Sikarekisterin eläinmääräilmoitukset tehtävä viimeistään 30.9.2016

23.9.2016

Evira ja Mavi muistuttavat sikojen eläinmääräilmoitusten tekemisestä vuoden toiselle ilmoitusjaksolle 1.5. - 31.8.2016. Ilmoitusten viimeinen palautuspäivä on 30.9.2016.

Tällä hetkellä eläinmääräilmoituksia on palautettu viime vuosia huomattavasti pienempi määrä.

Sikarekisterin tiedot vaikuttavat kaikkien eläinperusteisten tukien maksuun. Mikäli tilalle tulee valvonta tai ristiintarkastus ja sikarekisteriin ei ole määräaikaan mennessä lähetetty tietoja, eläinmääränä käytetään nollaa puuttuvien kuukausien osalta.

Ilmoitukset voi tehdä sikarekisterisovelluksella tai paperilomakkeella. Ilmoituksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo sikarekisterin asiakaspalvelu puh. 09 85 666 003.

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Sikarekisterin ensimmäisten rekisteröintilaskujen tiedot puutteelliset

3.3.2016

Maaliskuun alussa sikatuottajille lähetettyjen laskujen laskutustiedot ovat valitettavan puutteelliset. Kyseinen lasku on sikarekisterin rekisteröintilasku, joka lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa ja se koskee vuotta 2015. Maksujen suuruus perustuu sikarekisterin tapahtuma- ja eläinmääräilmoitusten määrään. 

Rekisteröintimaksu perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista (1161/2014 ja 1259/2015). 

Tuottajien rekisteröintimaksun hinta oli 1.1-14.10.2015 0,15 €/tapahtuma ja loppuvuoden (korotus mmm:n maksuasetukseen tuli voimaan lokakuussa) 0,20€/tapahtuma. Tämän johdosta laskussa saattaa olla kaksi eri hintaan perustuvaa siirtoilmoitusriviä.

Jos eläintenpitäjä on valtuuttanut teurastamon tekemään poisto- ja ostoilmoitukset puolestaan, laskutetaan tuottajaa tästä huolimatta. Teurastamon rekisteröintimaksu teurastusilmoituksesta laskutetaan erikseen teurastamotoimijalta.

Evira pahoittelee tilannetta.

Sikojen rekisteröintimaksuun hinnankorotus 

23.10.2015

Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetus 1259/2015 tuli voimaan 15.10.2015. "Elintarviketurvallisuusvirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,15 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden."

Sioille rekisteröintimaksu 1.1.2015 alkaen

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista
suoritteista määrittelee sikojen uuden rekisteröintimaksun. Maksu on eläintenpitäjille tapahtumailmoitus- ja teurastamoille teurastusilmoituskohtainen.

Rekisteröintimaksu on suuruudeltaan 0,15 €/siirtoilmoitus ja 0,10 €/teurastus- ja välitysilmoitus. 

Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu

Sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 3.11.2014

  • asiakaspalvelu puh. 09 85 666 003
  • fax 09 27 100 35

Muutos sikarekisterin toimintaan

27.4.2012

26.4.2012 alkaen on teurastamoilla ja välittäjillä mahdollisuus tehdä osto- tai poistoilmoitus tuottajien puolesta myös tapauksissa, joissa eläintenpitäjä kuljettaa siat omalla kuljetusvälineellään sikojen siirrossa tilojen välillä. Tuottajan on kuitenkin annettava teurastamolle tai välittäjälle valtuutus poisto- tai ostoilmoituksen tekoon.