Sikarekisteri

Rekisterin ilmoituskanavina ovat internetissä toimiva sovellus, puhelinasiakaspalvelu  ja paperilomakkeet, jotka voidaan palauttaa postitse, faksilla tai sähköpostilla. Teurastamot ja välittäjät voivat tehdä ilmoituksensa myös eläinrekisterin rajapinnan kautta. 

Internetsovellukseen saa käyttöoikeuksia hakea oman asuinkuntansa maaseututoimesta, välittäjille, teurastamoille ja viranomaisille käyttöoikeudet myönnetään Evirassa.