vesiviljelyeläimet

Vesiviljelyeläinten pitäjistä ja pitopaikoista pidetään vesiviljelyrekisteriä. Vesiviljelyeläinten pitäjän tulee tehdä ilmoitus vesiviljelyrekisteriin ennen toiminnan aloittamista ja rekisterin tiedot tulee pitää ajan tasalla.

Lomake ilmoituksen tekemiseksi löytyy Eviran lomakkeet ja ohjeet sivuilta.

Ilmoitus kalojen, äyriäisten (ravut, katkaravut) ja nilviäisten (simpukat) pidosta tulee toimittaa sille kalatalousasioita hoitavalle Ely-keskukselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Ahvenanmaalla tiedot toimitetaan maakuntahallitukselle. Rekisteriin tulee ilmoittaa kaikki kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pito missä tarkoituksessa hyvänsä, kuitenkin lukuun ottamatta koristekalojen, -äyriäisten tai -nilviäisten pitämistä sellaisissa akvaarioissa, akvaariotiloissa, tekolammikoissa tai altaissa, joissa eläinten pitopaikan vettä ei johdeta puhdistamattomana luonnonvesiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin kalan, ravun tai simpukan pitoa ja myös vain sukusolujen pitoa, eli mädin haudontaa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös simpukoiden pitoa vedenpuhdistustarkoituksessa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske luonnonvaraisten kalojen tai rapujen sumputtamista ennen elintarvikkeeksi myymistä.