Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa H5N8 useissa Euroopan maissa

11.11.2016

Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa H5N8 on todettu luonnonvaraisissa vesilinnuissa useissa Euroopan maissa. Tapauksia on todettu Tanskassa, Pohjois-Puolassa, Pohjois-Saksassa, Unkarissa, Kroatiassa sekä Bodenjärven alueella Etelä-Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Lisäksi Alankomaissa on todettu H5-virus, jonka tarkempi tyypittäminen on vielä kesken. Lintuinfluenssa on aiheuttanut vesilintujen joukkokuolemia. H5N8-tapauksia on vahvistettu useissa eri vesilintulajeissa, esim. kyhmyjoutsenissa, tukkasotkissa ja nokikanoissa. Tautia on todettu myös tarkemmin määrittelemättömissä sorsissa, hanhissa ja lokeissa.

 Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa H5N8 on todettu Unkarissa myös kahdella siipikarjatilalla, 10 200 linnun kalkkunatilalla ja 21 500 linnun ankkatilalla. Siipikarjassa lintuinfluenssa on aiheuttanut kohonnutta kuolleisuutta. Tilojen linnut on lopetettu ja tilojen ympärille on muodostettu rajoitusvyöhykkeet.

 Suomessa siipikarjan tuottajien tulisi tarkastaa tautisuojauskäytännöt ja huolehtia riittävästä tautisuojauksesta, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin. Sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään.

 Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita, poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon pieneneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta tilalla. Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittaviksi Eviraan.

 Lintuharrastajien havainnot lisääntyneestä luonnonvaraisten vesilintujen kuolleisuudesta ovat tärkeitä taudin seurannassa. Erityisesti herkkien lajien, kuten tukkasotkien ja joutsenten kuolemat voivat olla merkki lintuinfluenssasta. Luonnonvaraisten vesilintujen joukkosairastumisista tai -kuolemista tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Eviraan.

Aihealueet: