Eläintautitilanne säilynyt hyvänä, mutta huolenaiheet lisääntyneet

10.7.2017

Eläintautitilanne säilyi Suomessa pääosin hyvänä vuonna 2016, vaikka uhka tilanteen huononemisesta kasvoikin selvästi. Tämä käy ilmi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimittamasta Eläintaudit Suomessa 2016 -raportista.

Suomi on säilynyt vapaana useimmista helposti leviävistä eläintaudeista, kuten suu- ja sorkkataudeista, sikarutoista ja Newcastlen taudista. 

Viime vuoden lopulla luonnonlinnuissa todetut korkeapatogeenisen H5N8-tyypin lintuinfluenssatapaukset korostivat siipikarjan tautisuojauksen ja eläintauteihin varautumisen merkitystä. Afrikkalainen sikarutto (ASF) jatkoi leviämistään Suomen lähialueilla. Etenkin Viron ASF-tapausten lisääntyminen aiheuttaa Suomessa huolta maiden välisen matkustajaliikenteen vilkkaudesta johtuen.

Eviraan tehtiin 180 ilmoitusta eläintautiepäilyistä viime vuonna, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 236 ja vuonna 2014 vastaavasti 141. Lukumäärää nostivat viime vuonna erityisesti luonnonlintuihin liittyvät tautiepäilyt ja yleinen varautuminen niin afrikkalaiseen sikaruttoon kuin lintuinfluenssaan. Niiden lisäksi varautumista kohdistettiin myös raivotaudin torjuntaan.

Suomi säilyi vapaana strategisesti tärkeiksi katsotuista eläintaudeista, kuten nautaleukoosista, luomistaudista ja nautatuberkuloosista, nautojen IBR- ja BVD-tartunnoista, sikojen PRRS:stä sekä Echinococcus multilocularis -tartunnoista.

Suomen maantieteellisesti syrjäinen sijainti, suhteellisen vähäinen eläinliikenne ja pitopaikkojen väliset etäisyydet edesauttavat hyvän eläintautitilanteen säilymistä. Usein vakavimpia eläintauteja havaitaan muissa maissa ennen Suomea, mikä antaa aikaa varautumisen ja tautisuojauksen parantamiseen. Globaali henkilö- ja tavaraliikenne aiheuttavat hankalasti hallittavan ja nopeasti muuttuvan riskin tartuntojen leviämiselle.

Lisätietoja:

Jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503

Lue lisääEläintaudit Suomessa 2016 -raportti (pdf)

Aihealueet: