Pienpetojen rabiesseurannan keräys 2016 saavutti tavoitteensa

20.3.2017

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kerää joka vuosi pienpetojen ruhoja tutkimuksiin raivotaudin eli rabieksen varalta ja rabiessyöttirokotuskampanjan onnistumisen seurantaa varten. Vuonna 2016 keräys onnistui aktiivisten metsästäjien ansiosta hyvin ja näytetavoite ylitettiin.

Eviran tavoitteena oli saada 360 eläinnäytettä rabiessyöttirokotusalueelta. Vuonna 2016 kettuja ja supikoiria saatiin näytteeksi yhteensä 389 kpl. Verinäytteiden perusteella rabiesvasta-ainepositiivisia eläimiä oli 49 %, ja luuhun sitoutuvaa syöttirokotteen merkkiainetta, tetrasykliiniä, todettiin 66 %:lla.

Seurannan kuntakohtaiset näytemäärät näet täällä 

Seurannan perusteella syksyn rabiessyöttirokotuskampanja onnistui hyvin. Suomi säilyi metsäraivotaudista vapaana maana.

Evira kiittää Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon riistakeskuksia ja alueiden metsästäjiä aktiivisuudesta ja yhteistyöstä.

Pienpetojen ruhojen keräys jatkuu vuonna 2017

Ohjeet villieläinnäytteiden lähettämiseen löydät täältä

Näytteitä toivotaan tasaisesti koko metsästyskauden ajalta.

Keräyksen edistymistä voi seurata sivulta Pienpetoja rabiesseurantaan

Tietoa rabieksesta 

Aihealueet: