Siipikarjan ulkonapitokielto päättyy

31.5.2017

Siipikarjan ulkonapitokielto päättyy 31.5.2017. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa edelleen huolehtimaan siipikarjatilan tautisuojauksesta koko maassa, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin. 

Sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään. Luonnonlintujen pääsy eläintiloihin ja rehunjakelupisteisiin tulee estää. Eläinsuojiin mentäessä ja sieltä poistuttaessa jalkineet ja vaatteet tulee vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti. Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille.

Euroopassa laajalle levinnyt H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus on aiheuttanut runsaasti tautitapauksia sekä siipikarjassa että luonnonvaraisissa linnuissa ympäri Eurooppaa. Viime viikkojen aikana tapausten määrä on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Suomen ensimmäinen H5N8-tyypin lintuinfluenssatapaus todettiin marraskuussa 2016. Tähän mennessä on todettu 15 lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa ja yksi tapaus Maarianhaminassa sijaitsevassa lintutarhassa. Siipikarjatartunnoilta on Suomessa toistaiseksi onnistuttu välttymään.

Lisätietoja:

Aihealueet: