Hevosten sairaudet

Hevosten tautitutkimuksissa merkittävimpiä tutkimussyitä olivat sairauden, luomisen tai kuolinsyyn selvittäminen, oriiden siitoskäyttö ja hevosten sekä sperman tuonti ja vienti. EU-alueelta tuotuja hevosia tutkittiin myös astumataudin (dourine), räkätaudin (malleus) ja näivetystaudin varalta hevosten tuontivaatimuksien toteutumiseen liittyvien puutteellisuuksien vuoksi. CEM-tutkimukset (tarttuva kohtutulehdus, contagious equine metritis) siittola- ja keinosiemennystoiminnassa perustuvat viranomaisten seurantaohjelmiin, kuten myös asetusten edellyttämät virusarteriitti- ja näivetystautitutkimukset.  Vuonna 2015 oli ensimmäistä vuotta voimassa kotimaan kauppaan kerättävä sperman terveysvaatimuksia koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus, jolla säädettiin oriasemilla käytettävien siitosoriiden virusarteriittitutkimukset Suomessa pakollisiksi. Tämä näkyi vuoden aikana tehtyjen virusarteriittitutkimusten määrässä.  

Vuonna 2015 Evirassa tutkittiin 57 hevosta patologisanatomisesti (53 vuonna 2014). Näistä 30 oli luomisen syyn tai pikkuvarsojen sairauden syyn selvityksiä. Hevosen herpesvirus EHV-1 todettiin yhdestä vuonna 2015 tutkitusta luodusta varsasta. Viime vuosina herpesviruksen aiheuttamia luomisia on ollut enimmillään muutama vuodessa. Arteriittivirus on todettu luomisen syyksi viimeksi vuonna 2011.

Näivetystauti on hevoseläimillä esiintyvä, eläintautilain nojalla vastustettava, vaarallinen eläintauti. Tautia on todettu viime vuosina useissa Euroopan maissa.  Vuonna 2015 suurin osa näivetystautitutkimuksista tehtiin hevosten sekä niiden sukusolujen tuontiin ja vientiin liittyen. Tuontiin liittyvien puutteellisuuksien vuoksi tutkittiin 54 hevosta. Näistä 10 alle kolme kuukautta Suomessa ollutta hevosta tutkittiin kahteen kertaan. Yhteensä näivetystaudin varalta tutkittiin vuonna 2015 118 näytettä 103 hevosesta, kaikki kielteisin tuloksin.

Virusarteriittia tai taudin kantajia ei todettu vuoden 2015 tutkimuksissa. Virusarteriitin vasta-aineita määritettiin 234 seeruminäytteestä 221 hevoselta. Viruksen varalta tutkittiin lisäksi 68 sikiö-, sierainlima- ja sperma-näytettä yhteensä 68 hevosesta. Siitosoriiden tutkimusten laajeneminen syksyllä 2014 koskemaan kaikkia oriasemilla käytettäviä siitosoriita on tuonut tärkeää lisätietoa taudin esiintyvyydestä Suomessa. Voidaan todeta, että viime vuosina tautitilanne on ollut vakaa.Virustartunnan saaneita ja viruserittäjiksi jääneitä oriita ei ole todettu vuoden 2010 jälkeen ja tautiin sairastuneita muita hevosia on todettu vain yksittäistapauksena, viimeksi 2013 - 2014. Luomisen syyksi virusarteriittivirus todettiin Suomessa viimeksi vuonna 2011.  

Vuonna 2015 yhdellä luodulla varsalla Länsi-Suomesta luomisen syyksi varmistui EHV-1 viruksen aiheuttama virusabortti. Herpesvirusten varalta tutkittiin kaikkiaan 29 sikiötä tai kuollutta varsaa.  Sairauden syyn selvittämiseksi 10 hevosta tutkittiin sierainlimanäytteistä EHV-1 ja EHV-4 virusten varalta, kaikki kielteisin tuloksin.  EHV-1 ja EHV-4 vasta-aineita rinopneumoniitin varalta tai hermosto-oireiden vuoksi tutkittiin 26 hevosesta (43 seeruminäytettä). Tutkimuksissa ei todettu EHV-1 viruksen aiheuttamia tartuntoja. Tutkittujen näytteiden perusteella yhdellä tallilla voitiin epäillä oireilun syyksi EHV-4 tartuntaa. Aikaisempien vasta-ainetutkimusten perusteella EHV-4 viruksen aiheuttamat tartunnat ovat yleisiä, sillä vasta-aineita todetaan lähes kaikilla aikuisilla hevosilla. EHV-4 virus aiheuttaa harvoin vakavia tautipurkauksia. Herpesvirusrokotusten vuoksi vasta-ainetutkimusten tulosten tulkinta voi joskus olla haasteellista. Arviota herpesvirustartuntojen todellisesta esiintyvyydestä maassamme vuonna 2015 ei voida tehdä vähäisen tutkimusmäärän vuoksi.

Hevosinfluenssatartuntoja ei todettu vuonna 2015. Taudin varalta tutkittiin 8 sierainlimanäytettä (8 hevosta) ja 32 seeruminäytettä (21 hevosta). Hevosia rokotetaan yleisesti influenssaa vastaan. Vuonna 2015 tutkituista hevosista 18 hevosella (86 %) todettiin hevosinfluenssan vasta-aineita.  

 Tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) aiheuttajan Taylorella equigenitalis -bakteerin varalta tutkittiin asetuksen mukaisesti jalostusoriit ja muutama tamma, yhteensä 327 hevosta. Kaikki tutkimukset olivat kielteisiä.

Pääntaudin aiheuttaja Streptococcus equi sp. equi eristettiin kolmesta hevosesta vuonna 2015.

Siitosoritutkimuksia lukuun ottamatta hevostautien varalta teetettyjen tutkimusten määrä oli vähäinen vuonna 2015 mikä osaltaan vaikuttaa joidenkin tärkeiden, Suomessa todettujen tarttuvien hevostautien esiintyvyyden arviointiin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: