Hevosten sairaudet

Hevosten tautitutkimuksissa merkittävimpiä tutkimussyitä olivat sairauden, luomisen tai kuolinsyyn selvittäminen, oriiden siitoskäyttö ja hevosten sekä sperman tuonti ja vienti. EU-alueelta tuotuja hevosia tutkittiin astumataudin (dourine), räkätaudin (malleus) ja näivetystaudin varalta myös hevosten tuontivaatimuksien toteutumiseen liittyvien puutteellisuuksien vuoksi. CEM-tutkimukset (tarttuva kohtutulehdus, contagious equine metritis) siittola- ja keinosiemennystoiminnassa perustuvat lainsäädäntöön, kuten myös virusarteriitti- ja näivetystautitutkimukset.    

Siitosoritutkimuksia lukuun ottamatta hevostautien varalta teetettyjen virologisten tutkimusten määrä oli vähäinen vuonna 2016, mikä osaltaan vaikuttaa joidenkin tärkeiden, Suomessa todettujen tarttuvien virustautien esiintyvyyden arviointiin. Pienestä näytemäärästä huolimatta tutkimuksissa todettiin eräitä hevostaloudelle merkittäviä tarttuvia tauteja. Näitä olivat EHV-1 -viruksen aiheuttama virusabortti sekä hevosen herpesvirusten EHV-1 ja EHV-4 aiheuttama rhinopneumoniitti. Taudeista raportoidaan toistuvasti eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa. USA:ssa raportoitiin EHV-1 viruksen aiheuttamasta neurologisesta, usein kuolemaan johtavasta tautimuodosta 11 osavaltiossa. Myös Euroopassa neurologinen tautimuoto on nykyään melko yleinen. West Nile -viruksen aiheuttamaa tautia, joka vuonna 2016 aiheutti vakavia tautipurkauksia 24 osavaltiossa USA:ssa, ei Pohjois-Euroopassa ole todettu tähän mennessä. Tautia esiintyy kuitenkin vuosittain hevosilla Euroopassa; vuonna 2016 Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa ja Unkarissa.

Bakteeriperäisistä taudeista Suomessa todettiin pääntautia usealla sekä salmonellatartunta yhdellä tallilla.

Tautidiagnostiikka

Vuonna 2016 Evirassa tutkittiin 33 hevosta patologisanatomisesti (57 vuonna 2015). Näistä 19 oli luomisen syyn tai pikkuvarsojen sairauden syyn selvityksiä. Hevosen herpesvirus EHV-1 todettiin kahdesta tutkitusta luodusta varsasta. Viime vuosina herpesviruksen aiheuttamia luomisia on ollut enimmillään muutama vuodessa. Arteriittivirus on todettu luomisen syyksi viimeksi vuonna 2011.

Virusaborttia ja rhinopneumoniittia hevosilla Suomessa

Vuoden 2016 tutkimuksissa Suomessa todettiin sekä EHV-1 viruksen aiheuttamaa virusaborttia että EHV-1 ja EHV-4 virusten aiheuttamaa rhinopneumoniittia. Tartunnat todettiin Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen alueilla. Hevosten herpesvirustartuntojen todellisesta esiintyvyydestä maassamme ei kuitenkaan ole tietoa, koska tutkimuksiin lähetettyjen näytteiden määrä jäi vuoden aikana vähäiseksi. EHV-1 ja EHV-4 vasta-aineiden varalta tutkittiin yhteensä 15 seeruminäytettä 10 hevosesta. Lisäksi herpesvirusten varalta tutkittiin 61 sierainlima- ja kudosnäytettä (43 hevosta tai sikiötä). Näytteet oli lähetetty tutkittavaksi hengitystietulehdukseen viittaavien oireiden vuoksi tai luomisen syyn selvittämiseksi.

Hevosinfluenssaa ei todettu tutkimuksissa

Hevosinfluenssatartuntoja ei todettu vuonna 2016. Taudin varalta tutkittiin viisi hevosta. Tutkimukset tehtiin pariseeruminäytteistä ja/tai sierainlimanäytteistä. Eviran tutkimuksissa hevosinfluenssan vasta-aineita todettiin vuosina 2013 – 2015 70 - 80 %:lla tutkituista hevosista. Vasta-aineita todetaan etenkin kilpailevilla hevosilla, joita rokotetaan yleisesti hevosinfluenssaa vastaan.

Pääntauti

Pääntaudin aiheuttaja Streptococcus equi sp. equi varmistettiin Eviraan tulleista näytteistä viidellä tallilla. MMM:n asetuksen 605/2016 mukaan ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava eristämänsä Streptococcus equi sp. equi -kannat tai positiivinen DNA-näyte Eviraan. Tämän asetuksen perusteella Eviraan toimitettiin 11 hevosesta bakteerikanta tai positiivinen DNA-näyte. Positiivisten tallien lukumäärää ei kantalähetteistä voitu varmentaa.

Salmonella

Yhden tallin hevosista todettiin Salmonella Typhimurium – tartunta.

Vaaralliset hevostaudit - näivetystautia ei todettu Suomessa

Näivetystauti on hevoseläimillä esiintyvä, eläintautilain nojalla vastustettava, vaarallinen eläintauti. Tautia on todettu viime vuosina useissa Euroopan maissa; vuonna 2016 Kreikassa, Slovakiassa ja Unkarissa. Romaniassa tauti on endeeminen ja tautitapauksia todetaan toistuvasti eri puolilla maata. Suomessa suurin osa näivetystautitutkimuksista tehtiin hevosten sekä niiden sukusolujen tuontiin ja vientiin liittyen. Tuontiin liittyvien puutteellisuuksien vuoksi tutkittiin 41 hevosta tai ponia ja yksi aasi. Näistä neljä alle kolme kuukautta Suomessa ollutta hevosta tutkittiin kahteen kertaan. Lisäksi kaksi hevosta tutkittiin taudin syyn selvittämiseksi. Näistä toisen hevosen epäiltiin taudin oireiden perusteella sairastuneen näivetystautiin. Toisella hevosella tutkimus tehtiin taudin poissulkemiseksi muun sairauden yhteydessä. Yhteensä näivetystaudin varalta tutkittiin 74 näytettä 69 hevoseläimestä, kaikki kielteisin tuloksin.

Siitosoreja tutkitaan virusarteriitin varalta - tautia ei todettu Suomessa

Virusarteriitin vasta-aineita määritettiin 212 seeruminäytteestä 206 hevoselta, ja viruksen varalta tutkittiin 74 sikiö-, sierainlima- ja spermanäytettä yhteensä 58 hevosesta.  Virusarteriitin varalta tutkittiin kaikkiaan 240 hevosta, joista 196 oli siitosoriita. Virusarteriittia ei todettu. Siitosoriiden tutkimusten laajeneminen syksyllä 2014 koskemaan kaikkia oriasemilla käytettäviä siitosoriita on tuonut tärkeää lisätietoa taudin esiintyvyydestä Suomessa. Voidaan todeta, että viime vuosina tautitilanne on säilynyt vakaana.Virustartunnan saaneita ja viruksen erittäjiksi jääneitä oriita ei ole todettu vuoden 2010 jälkeen, ja tautiin sairastuneita muita hevosia on todettu vain yksittäistapauksena, viimeksi vuodenvaihteessa 2013 - 2014. Vuonna 2016 virusarteriitin vasta-aineita todettiin kaikkiaan 11 siitosoriilla. Yhdeksälle oriille tehtiin jatkotutkimus spermanäytteestä, kaikki kielteisin tuloksin. Luomisen syyksi virusarteriittivirus todettiin Suomessa viimeksi vuonna 2011.

CEM

 Tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) aiheuttajan Taylorella equigenitalis -bakteerin varalta tutkittiin asetuksen mukaisesti jalostusoriit ja muutama tamma, yhteensä 304 hevosta. Kaikki tutkimukset olivat kielteisiä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: