Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio IHN

IHN-taudin (infectious haematopoietic necrosis) aiheuttaja on rhabdovirus.

Oireet

IHN on lohikalojen tauti. Oireina ovat anemia, nesteen kertyminen vatsaonteloon ja pistemäiset verenvuodot erityisesti vatsaontelon rasvassa ja uimarakossa. IHN aiheuttaa kuolleisuutta yleensä alle 2 kk ikäisillä kaloilla. Tauti aiheuttaa oireita, kun veden lämpötila on 10–15 astetta.

Taudin määritys ja näytteenotto

Taudin määritystä varten valitaan ensisijaisesti heikkokuntoisia ja poikkeavasti käyttäytyviä kaloja. Tautia ei voida todeta vain kliinisten oireiden perusteella. Virusnäytteeksi otetaan kalasta pala sydämestä, pernasta ja munuaisen etuosasta. Taudin määritys tehdään osoittamalla virus kalojen elimistä tai kudoksista soluviljelmällä ja varmistamalla viruksen genomi PCR-menetelmällä.

Leviäminen

Tauti leviää sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

IHN on lakisääteisesti vastustettava,helposti leviäviin eläintauteihin luokiteltu tauti. Tautiin ei ole olemassa lääkettä eikä toimivaa rokotetta.

Seuranta

IHN-taudin esiintymistä seurataan kalanviljelylaitoksilla säännöllisesti otettavin näyttein.

Luonnonvaraisista kaloista tai näiden mädistä viljelylaitokselle perustetut emoparvet on tutkittava IHN- taudin varalta ennen kuin niiden jälkeläisiä saadaan myydä tai luovuttaa istutuksiin tai muille laitoksille. Siirrettäessä mätiä ja maitia meri- ja nousualueilta sisämaahan, emokalat on tutkittava IHN:n varalta.

Tilasto:

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Tautia ei ole toistaiseksi todettu Suomessa ja koko Suomessa on EU:n hyväksymä tautivapaa asema. IHN tautia esiintyy Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa, useissa Euroopan maissa ja Venäjällä.