Rapujen muita tarttuvia tauteja

Valkopyrstötauti

Valkopyrstötaudin aiheuttaa itiöeläin Thelohania contejeani, joka lisääntyy ravun lihaskudoksessa. Pitkälle edenneessä taudissa on havaittavissa ravun pyrstön alapuolen muuttuminen valkoiseksi. Lihaskudoksen toimintakyky lamaantuu ja lopulta rapu kuolee. Tauti ei ilmeisesti ole kovin tarttuva, sillä sitä todetaan vain yksittäisissä ravuissa, eikä sillä ole todettu olevan vaikutusta rapukannan tiheyteen. Tarttumismekanismi ei ole tiedossa

Psorospermium haeckeli

Loinen, jota voi esiintyä useissa ravun kudoksissa, erityisesti sidekudoksessa. Loinen kuuluu omaan eliöryhmäänsä, joka on lähellä leviä. Loisen elinkiertoa ei tarkkaan tunneta. Tartunta ei aiheuta silmin havaittavia muutoksia, mutta voimakkaan tartunnan on kuitenkin todettu heikentävän ravun vastustuskykyä.

Loista esiintyy hyvin yleisesti Suomen jokirapukannoissa. Täpläravuissa se on harvinainen.

Jokiravun baculovirustartunta

Joissakin suomalaisissa jokirapukannoissa on todettu rapujen maksahaimassa virustartuntaan viittaavia solumuutoksia. Virus on nimetty Astacus astacus bacilliform virukseksi. Sitä ei ole liitetty rapujen joukkokuolemiin eikä sillä ole todettu vaikutusta kantojen tiheyteen. Virustartunta voi kuitenkin vaikuttaa rapuja heikentävästi stressitilanteissa.