Selkäytimen kovakalvon luutuminen

Eviraan vuonna 2012 patologisiin tutkimuksiin lähetetyssä Ragdoll-kissassa todettiin harvinainen selkäytimen kovakalvon luutuminen. Selkäytimen kovakalvon luutuminen ja siihen liittyvä selkäydinrappeuma on harvinainen eläimillä ja sitä ei ole aikaisemmin raportoitu kissoilla.

Kuusivuotiaalla Ragdoll-kissalla ilmeni vähitellen pahenevia liikkumisvaikeuksia. Neurologisessa tutkimuksessa vika paikantui ensimmäisen kaulanikaman ja toisen rintanikaman väliselle alueelle. Magneettikuvauksessa todettiin selkäytimen ulkopuolinen eli ekstramedullaarinen massa, joka painoi selkäydintä. Kissa leikattiin ja muutos osoittautui kudospala- eli histopatologisessa tutkimuksessa luutuneeksi kovakalvoksi.

Keskushermosto-oireet kuitenkin palasivat ja kissa lopetettiin kymmenen kuukauden kuluttua ja lähetettiin ruumiinavaukseen Eviraan. Ruumiinavauksessa todettiin voimakas kovakalvon luutuminen kolmannen ja viidennen kaulanikaman ja viimeisten lannenikamien alueella. Luukudos painoi näillä alueilla selkäydintä, mikä oli johtanut selkäytimen rappeumaan.

Laajemman englanninkielisen tapausselostuksen voi lukea artikkelista
Antila, J.M., Jeserevics,J., Rakauskas,M., Anttila,M., Cizinauskas,S.
Spinal dural ossification causing neurological signs in a cat.
Acta Veterinaria Scandinavica 2013: 55., pp. 47.

Lisätietoja:
professori, tutkimusyksikönjohtaja Marjukka Anttila,
patologian tutkimusyksikkö,  marjukka.anttila at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi