Mehiläisten sairaudet

Mehiläisten tärkeimpiä tauteja ovat varroapunkki ja sen levittämät virustaudit sekä Paenibacillus larvae -bakteerin aiheuttama esikotelomätä. Laboratorioon lähetettävistä näytteistä suurin osa tulee tutkittavaksi esikotelomädän varalta. Vuonna 2015 esikotelomätätutkimukseen lähetettiin 1942 hunajanäytettä 206 tarhaajalta, kun 2014 vastaavat määrät olivat 4303 ja 320. Vuosi 2014 oli uudesta esikotelomätäasetuksesta (MMMa 11/2015) johtuva siirtymäkausi, 2015 näytteiden lähettäjien määrä palasi vuoden 2013 tasolle (196 tarhaajaa). Vuoden 2015 näytteistä 11 %:ssa (tarhaajista 17 %) todettiin P. larvae. Kliinistä esikotelomätää ei todettu. Aiempiin vuosiin verrattuna positiivisten näytteiden osuus oli matala. Näytteistä on vuosina 2006 – 2014 ollut positiivisia 10 – 30 % ja näytteitä lähettäneistä tarhaajista 20 – 50 %:lla on ollut positiivisia pesiä.

Vuonna 2015 Varroa destructor -punkkia tutkittiin Ahvenanmaalla 17 tarhalta. Ahvenanmaa todettiin edelleen varroavapaaksi alueeksi. Manner-Suomessa punkkia esiintyy runsaasti, mutta näytteitä ei yleensä tutkita laboratoriossa.  

Sisuspunkki on harvinaistunut varroatorjuntojen myötä, sitä tavataan vuosittain enää muutamalla tarhalla. 2015 sisuspunkki todettiin kahdella tarhalla Länsi-Suomessa.

Toukkamätää aiheuttavan Melissococcus plutonius -bakteerin varalta ei tutkittu näytteitä 2015. Toukkamätää on aiemmin todettu muutamalla tarhalla vuosittain.

Myöskään noseman varalta ei tutkittu näytteitä 2015. Nosema apis ja N. ceranae -loisia esiintyy Suomessa yleisesti, mutta ne aiheuttavat harvoin taudinoireita.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa