Schmallenberg-virus

Schmallenberg-virus on uusi syksyllä 2011 Saksasta löydetty ortobunyavirus. Se tarttuu märehtijöihin ja leviää eläimestä toiseen hyönteisten välityksellä. Aikuisilla märehtijöillä oireet ovat lieviä, mutta tiineysaikana tartunta voi johtaa luomiseen tai siihen, että jälkeläisellä on synnynnäisiä epämuodostumia. Virus ei todennäköisesti tartu ihmiseen.

Schmallenberg-virus ei levinnyt uusien alueiden nautakarjoihin vuonna 2013

Keväällä 2014 valmistuneiden lypsykarjojen tankkimaitotutkimusten tulosten perusteella Schmallenberg-virus (SBV) ei ole levinnyt merkittävästi pohjoisemmaksi vuoden 2013 aikana. Muutamaa yksittäistä löydöstä lukuun ottamatta SBV-vasta-aineita ei todettu Kokkola-Kitee linjan pohjoispuolella. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimukset keväällä 2013 ja 2014 osoittavat, että virus ehti saavuttaa nykyisen levinneisyytensä muutamassa kuukaudessa Suomeen tultuaan loppukesästä 2012. Schmallenberg-virus ei tartu ihmiseen.

Evira selvitti kevään 2014 tutkimuksissaan, jatkoiko Schmallenberg-virus leviämistään kohti pohjoista polttiaiskaudella 2013.  Tutkimukseen valittiin ne lypsykarjat, joiden tankkimaidossa ei todettu Schmallenberg-viruksen vasta-aineita keväällä 2013. Tästä johtuen Etelä ja Lounais-Suomen alueelta tutkittiin 2014 vain joitakin karjoja. Näistä viime vuonna kielteisin tuloksin tutkituista lypsykarjoista todettiin nyt noin 13 %:ssa vasta-aineita. Uudet vasta-ainepositiiviset karjat ovat samoilla alueilla kuin 2013. Tämän perusteella viruksen leviäminen näyttää olleen vähäistä polttiaiskaudella 2013. 

Tankkimaidossa todetut vasta-aineet paljastavat sen, että karjassa on virustartunnan läpikäyneitä lehmiä. Tankkimaidon vasta-aineet ovat seurausta siitä, että polttiaiset ovat levittäneet virusta eläimestä toiseen kyseisellä tilalla tai siitä, että karjaan on ostettu eläimiä, joilla on ollut vasta-aineita jo karjaan tullessaan. Vasta-ainepositiiviset eläimet eivät levitä Schmallenberg-virusta.

Schmallenberg-virus tarttuu märehtijästä toiseen verta imevien hyönteisten, polttiaisten välityksellä. Polttiaiset saavat tartunnan virusta kantavasta märehtijästä ja siirtävät tartuntaa muihin märehtijöihin seuraavilla syöntikerroilla. Tartunta leviää kesällä ja alkusyksystä, jolloin virusta levittävät polttiaiset ovat aktiivisia.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME