Kun matkustat EU-maasta Suomeen

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy EU:n alueella esimerkiksi Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Italiassa (Sardinia) ja Belgiassa. Lisätietoja taudista ja sen levinneisyydestä

 

Lihaa sisältävät elintarviketuliaiset ja matkaeväät

Vaikka EU:n alueella on tavaroilla vapaa liikkuvuus, aiheuttavat eräät eläintaudit tähän oikeuteen rajoituksia. Niissä EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitusalueita, joilta ei pääsääntöisesti saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa eikä niitä sisältäviä tuotteita. Tuonti on sallittua vain hyvin tiukoin, paikallisten viranomaisten valvomin ehdoin. Kyseisten lihatuotteiden myynti maan sisällä voi olla silti sallittua.

Matkailijoiden on vaikea tietää ja todistaa, miltä alueelta valtion sisällä lihatuotteet ovat peräisin ja täyttävätkö myynnissä olevat tuotteet kaikki vaatimukset, jotta niitä saisi kuljettaa mukanaan toiseen EU-maahan. Suositus on, että matkailijat välttäisivät kaikkien sian- tai villisian lihaa sisältävien lihatuotteiden yksityistä tuliais- ja matkaevästuontia em. maista Suomeen.

Lue lisää.

 

Saako elintarvikkeita vastaanottaa postitse toisesta EU-maasta?

EU:n alueella elintarvikkeiden toimittamista postitse koskevat samat säännöt kuin muutakin elintarvikkeiden kauppaa ja kuljettamista.  Edellä selostetut rajoitukset ja suositukset, jotka koskevat matkustajan mukanaan tuomia elintarvikkeita, koskevat myös postitse lähetettyjä ja/tai internetin kautta tilattuja elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu vastaanottajan yksityiseen käyttöön.

 

Jos olet ollut kosketuksissa sikoihin tai villisikoihin tai vieraillut maatilalla

Jos olet vieraillut ulkomailla maatiloilla tai kotieläinpuistoissa tai ollut tekemisissä villisikojen kanssa, älä käy matkalta paluun jälkeen kotimaisilla eläintiloilla tai osallistu kotimaassa villisikojen metsästykseen tai ruokintaan, ennen kuin paluustasi on kulunut 48 tuntia. ASF-virus kulkeutuu helposti ihmisten ja tavaroiden mukana ja ne vaatteet, jalkineet ja varusteet, joita olet käyttänyt ulkomaanmatkalla esim. maatilavierailulla, tulisi matkan jälkeen pestä ja puhdistaa. Puhdistuksen lisäksi varusteita on hyvä pitää muutamia tunteja vähintään 60 °C saunassa tai lämpökaapissa mahdollisten virusten tuhoamiseksi (huomioi paloturvallisuus!). Myös muut helposti leviävät eläintaudit on syytä huomioida vastaavasti.

Mikäli sinulla on tuotantoeläimiä tai työskentelet eläintilalla, Evira suosittelee noudattamaan Eläinten terveys ETT:n ohjeita ulkomaanmatkoihin liittyen.

Lisää aiheesta:

Suomessa on hyvä noudattaa sikatilojen tautisuojausohjeita

ETT: Älä tuo eläintauteja matkatuliaisina (19.3.2015)

ETT: Älä tuo tauteja matkatuliaisina 

 

Jos metsästät toisessa EU-maassa

Evira suosittelee, ettei villisian metsästysmatkoja tehdä afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueille. Tautia on todettu mm. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Italiassa (Sardinia) ja Belgiassa. Lue lisää

 

Metsästyssaaliiden tuonti Suomeen toisesta EU-maasta

Itse metsästettyjen riistaeläinten lihan tuontiin toisesta EU-maasta Suomeen liittyy rajoituksia. Niissä EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on sellaisia rajoitusalueita, joilta ei pääsääntöisesti saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa eikä lihaa sisältäviä tuotteita. Kielto koskee sekä itse metsästettyä että kaupasta ostettua lihaa ja lihatuotteita. Suositus on, että matkailijat välttäisivät kaikkien sian- tai villisian lihaa sisältävien lihatuotteiden yksityistä tuliais- ja matkaevästuontia em. maista Suomeen.

 

Metsästysmuistojen ja trofeiden tuonti Suomeen toisesta EU-maasta

Sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita saa tuoda mukanaan maahan. Myös sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja, joille on tehty täydellinen parkitus, saa metsästäjä ja muu matkailija tuoda mukanaan.

 

Metsästysvarusteiden puhdistaminen

Noudata erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta, kun palaat Suomeen villisikojen metsästysmatkoilta sellaisista maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Likaantuneet varusteet voivat tuoda afrikkalaisen sikaruton tai jonkun muun helposti leviävän eläintaudin Suomeen. Vaara eläintautien leviämisestä koskee myös muiden eläinten kuin villisikojen metsästystä. Evira suosittelee kaikille ulkomailla metsästäneille henkilöille metsästysvaatteiden, -varusteiden ja metsästyskoirien huolellista puhdistamista ennen Suomeen paluuta.

Metsästäjille afrikkalaisesta sikarutosta.

Älä tuo tuhoisaa tuliaista metsästysmatkalta