Tautitilanne EU:ssa ja lähialueillamme

Tuoreet eläintautitilanteiden päivitykset vuoden 2015 alusta lähtien löytyvät Ajankohtaista eläintaudeista -sivulta.

 

27.11.2014 Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään villisioissa
Virossa on todettu afrikkalaista sikaruttoa villisioissa tähän mennessä neljässä maakunnassa; Valgan, Viljandin, Itä-Virumaan ja Võrun maakunnissa.  Uusin alue, josta löytyi neljä kuollutta villisikaa, on Kaakkois-Virossa sijaitseva Võrun maakunta. Virossa afrikkalaista sikaruttoa on esiintynyt vain villisioissa. Tauti ei ole levinnyt Virossa tuotantosikaloihin.

Latvian uusimmat tautitapaukset ovat olleet lähellä Viron rajaa. Kuollut villisika löytyi 3.11 Aluksnen alueelta. Aluksnen kohdalla Viron puolella sijaitsee Võrun maakunta.  20.11 todettiin afrikkalainen sikarutto metsästetyllä villisialla Valmieran alueella, joka sijaitsee myös lähellä Viron rajaa.

Liettuassa on edelleen uusia tautitapauksia villisioissa. Tuotantosikaloissa esiintyneet taudinpurkaukset on saatu hallintaan eikä uusia sairastumisia tuotantosioissa ole raportoitu.

5.11.2014 Toinen tautitapaus Koillis-Virossa
Koillis-Virossa Itä-Virumaalla on todettu toinen afrikkalaisen sikaruton tautitapaus yhdellä villisialla. Tämä uusi tapaus on aiemmin perustetulla rajoitusalueella. Tautitapauksen alkuperästä ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Myös Etelä-Virossa  on todettu useita uusia villisikojen tautitapauksia aiemmin perustetulla rajoitusalueella.

18.9.2014 Tautia todettu myös Koillis-Virossa
Afrikkalaista sikaruttoa on todettu yhdessä kuolleena löydetyssä villisiassa Itä-Virumaan maakunnassa Koillis-Virossa. Tautitapaus on huomattavan kaukana aiemmista tautitapauksista. Löydöksen takia alueelle perustetaan uusi rajoitusalue. Uusia tautitapauksia on todettu myös aiemmin perustetulla rajoitusalueella Etelä-Virossa.

8.9.2014 Afrikkalaista sikaruttoa todettu ensimmäistä kertaa Virossa 
Afrikkalainen sikarutto todettiin kuolleena löydetystä villisiasta Valgan kunnasta läheltä Latvian rajaa. Latvian puolella, Valkan kunnassa tautia on todettu ensimmäisen kerran heinäkuussa, Latviassa tartuntoja on todettu sekä villisioissa että kotisioissa. Viron tartunta todettiin Latvian tartuntojen takia perustetulla rajoitusvyöhykkeellä.

25.8.2014 Afrikkalainen sikarutto leviää Baltiassa
Afrikkalainen sikarutto on kesän aikana levinnyt Baltiassa. Puolassa, Liettuassa ja Latviassa on todettu useita tartuntoja sekä kotisioissa että villisioissa. Taudin torjuntatoimet ovat käynnissä tartunta-alueilla ja taudin takia perustetuilla rajoitusvyöhykkeillä. Kyseisten maiden tautitilanteen muutoksia ei jatkossa päivitetä Evira. fi – sivuille ajantasaisesti. Ajantasaiset tiedot afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksista löytyvät Maailman Eläintautijärjestö OIE:n internetsivuilta.  Lisätietoa taudista löytyy mm. Evira.fi –sivulta Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen.

28.7.2014 Liettuassa lopetettu suursikalan siat ASF-tartunnan takia
Liettuan viranomaiset ovat määränneet lähes 20.000 sian lopetuksen suursikalassa, jotta ASF:n leviäminen saataisiin maassa pysäytettyä. Tilan sioissa havaittiin korkeaa kuolleisuutta ja tautiepäily varmistettiin laboratoriotutkimuksin. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Liettuassa todettiin afrikkalaista sikaruttoa kotisioissa. Tartunta-alue on lähellä Latvian ja Valko-Venäjän rajaa. Tartunta-alueen ympärille on asetettu suoja- ja valvontavyöhykkeet taudin leviämisen estämiseksi.

24.7.2014 Myös Puolassa uusia tapauksia
Puola on raportoinut ASF-tapauksen ensi kertaa takapihasikalassa lähellä itärajaa. Aiemmat tapaukset ovat olleet villisioissa. 

23.7.2014 Kaksi uutta ASF-tapausta todettu Latvian pohjoisosassa lähellä Viron rajaa
Latvian viranomaiset ovat informoineet, että Pohjois-Latviassa, Valkan kunnassa on todettu kaksi uutta ASF-tapausta, tapaukset ovat aiemman rajoitusalueen ulkopuolella. Tauti todettiin kahdessa villisiassa sekä pienehkössä sikalassa.
Tartunnan riski tulee huomioida kaikessa matkailussa ja noudattaa tarkasti Eviran  ja Eläintautien torjuntayhdistys ry:n määräyksiä ja ohjeita.

18.7.2014 Uusia ASF-tapauksia Latviassa ja Puolassa
Latviassa on todettu useita uusia ASF-tapauksia sekä villisioissa että takapihasikaloissa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Myös Puola on ilmoittanut uusista ASF-tapauksissa villisioissa. Kaikki uudet tapaukset sekä Latviassa että Puolassa on todettu alueella, jossa on jo voimassa rajoitukset taudin leviämisen estämiseksi.

3.7.2014 Uusi ASF-tapaus Latviassa
Latviassa on todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tautitapaus takapihasikalassa. Tähän mennessä tautia on todettu neljässä kesysiassa ja 13 villisiassa. Kaikki tautitapaukset on löydetty läheltä Valko-Venäjän rajaa.

26.6.2014 ASF ensimmäistä kertaa Latviassa
Latvian viranomaiset informoivat ensimmäisistä afrikkalaisen sikaruton tautitapauksista maassa. Tauti todettiin kolmesta Valko-Venäjän rajan läheisyydestä kuolleena löydetystä villisiasta sekä yhdestä takapihasikalasta samalla alueella. Latvian viranomaiset ovat ryhtyneet EU-lainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin taudin torjumiseksi.

2.6.2014
Puola on informoinut neljästä uudesta villisian ASF-tapauksesta. Kaikki tapaukset ovat lähellä Valko-Venäjän rajaa. Alueella on ASF:n johdosta rajoitukset taudin leviämisen estämiseksi aiemmin tänä vuonna todettujen tapausten johdosta.

19.2.2014 ASF todettu Puolassa
Puolassa on todettu afrikkalainen sikarutto villisiassa noin kilometrin päässä Valko-Venäjän rajasta. Vastustustoimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi on käynnistetty.

27.1.2014
Liettuassa on todettu 24.1.2014 kahdessa villisiassa afrikkalainen sikarutto. Tapaukset ovat lähellä Valko-Venäjän rajaa. Vastustustoimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi on käynnistetty Liettuassa.

31.7. 2013 ASF todettu Venäjän Pihkovan alueella
Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä Pihkovan alueella on todettu ensi kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Epäilytilalta otettiin näytteet 19.7. 2013 ja ASF varmistui 23.7. 2013. Kyseessä on yksittäinen tila, joka sijaitsee lähellä Valko-Venäjän rajaa. Lännessä Pihkovan alue rajoittuu Viroon ja Latviaan.

21.6.2013 ASF todettu Valko-Venäjällä
Valko-Venäjä ilmoitti takapihasikalassa todetusta ASF tartunnasta. Sikala sijaitsee vain 40 km päässä Liettuan ja 150 km päässä Puolan rajoista. Sikalassa oli 16 sikaa, jotka on lopetettu ja hävitetty.

28.2.2012 Venäjän Karjalassa afrikkalaista sikaruttoa
Karjalan tasavallan Sekeen alueella (Segeža) on todettu kahdella tilalla afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Paikkakunta sijaitsee Nurmeksesta itään noin 160 km:n päässä Suomen rajalta. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, miten paljon sikoja on sairastunut ja mistä tauti on lähtöisin.

8.4.2011 Afrikkalaista sikaruttoa todettu sekä Murmanskin että Arkangelin alueella
Venäjän viranomaiset ovat 6. ja 7.4. päivätyissä tiedotteissaan ilmoittaneet, että afrikkalaista sikaruttoa on todettu Murmanskin ja Arkangelin alueilla. Kummassakin tapauksessa kyseessä on pienehkö sikala. Sikaloiden kaikki siat on lopetettu ja tautitapausten selvittäminen on käynnissä. Alueilla ei ole aiemmin todettu afrikkalaista sikaruttoa, lähimmät tapaukset ovat olleet Pietarin läheisyydessä, viimeksi maaliskuussa 2011.

21.3.2011 Afrikkalaista sikaruttoa todettu jälleen Pietarin läheisyydessä
Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet 18.maaliskuuta, että Lomosovin kunnassa Leningradin alueella on 43 sian sikalassa todettu afrikkalainen sikarutto kuolleista sioista otetuista näytteissä. Venäjän viranomaiset jatkavat tapauksen selvittämistä.
Edellisen kerran afrikkalaista sikaruttoa todettiin Pietarin läheisyydessä tammikuun alussa 2011.

11.2.2011 Kalingradin ASF-epäily ei varmistunut jatkotutkimuksissa
Venäjän viranomaisten 10.2.2011 tekemän tiedotteen mukaan Kalingradin alueen tautiepäily ei varmistunut jatkotutkimuksissa.

10.2.2011 Afrikkalaista sikaruttoa epäillään Kalingradin alueella
Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet 7. helmikuuta, että Kalingradin alueella epäillään afrikkalaista sikaruttoa sekä pienellä sikatilalla että villisioilla. Näytteitä on otettu varmistustutkimuksia varten.

10.1.2011 Afrikkalainen sikarutto varmistunut Pietarin läheisyydessä
Venäjän viranomaiset ovat vahvistaneet 9. tammikuuta, että jätteenkäsittelylaitokselta Lomonosovin kunnan Leningradin alueelta 31. joulukuuta 2010 löydetyissä 30 porsaan ruhossa on todettu afrikkalainen sikaruttovirus.

Kuolleet siat ovat lähtöisin yksityiseltä tilalta Volodarkin kylästä Leningradin alueelta. Karanteeniin on asetettu Pietarin Petrodvortsovin, Krasnoselskin ja Pushkinin kaupunginosat sekä Leningradin alueen Hatsinan ja Lomonosovin kunnat.

Tutkimukset viruksen alkuperästä ja sen kulkeutumisesta Leningradin alueelle jatkuvat.

4.1.2011 Pietarin läheisyydessä todennäköisesti afrikkalaista sikaruttoa
Venäjän viranomaisilta saadun tiedon mukaan Leningradin alueella Pietarin läheisyydessä on alustavasti todettu sioissa afrikkalaista sikaruttoa. Venäjällä on ryhdytty taudin torjuntatoimiin. Edellinen afrikkalainen sikaruttotapaus Pietarin läheisyydessä todettiin syksyllä 2009.

Tautia esiintyy yleisesti Afrikassa. Afrikan ulkopuolella tautia on Euroopan alueella Sardiniassa ja Kaukasuksen alueella jossa se on levinnyt vuodesta 2007 lähtien.