Porsasyskä

Porsasyskä on merkittävä sikojen hengitystiesairaus, jonka aiheuttaja on Mycoplasma hyopneumoniae. Suomessa porsasyskätartunnan esiintymistä on haluttu rajoittaa pitkään. Vapautta porsasyskätartunnasta valvottiin ensin jalostuseläimiä muille tiloille myyvillä tiloilla, minkä lisäksi porsasyskävapaus on ollut alusta asti yksi elinkeinon itse asettamista tavanomaisten porsastuotantotilojen terveysluokitusvaatimuksista.

Nykyään porsasyskätartunta on harvinainen suomalaisissa sikaloissa.

Oireet

Mycoplasma hyopneumoniae aiheuttaa sioille pitkäkestoisen keuhkotulehduksen. Porsasyskän yhteydessä sikojen sairastuvuus on suuri, mutta kuolleisuus jää yleensä pieneksi. Siat sairastuvat tavallisimmin 7–14 vuorokauden kuluessa tartunnan saamisesta, jolloin tyypillisenä oireena on kuivahko yskä. Sikojen ruokahalu voi myös heiketä. Tilalla porsasyskätartuntaan liittyvät oireet kestävät viikoista jopa kuukausiin. Mikäli tilalle syntyy jatkuvasti uusia tartunnalle herkkiä eläimiä, oireita voi jatkossa esiintyä säännöllisesti esim. lihasikavaiheessa.

Porsasyskän merkittävyyttä siankasvatuksen kannalta lisää se, että Mycoplasma hyopneumoniae -tartunta altistaa sian muiden mikrobien aiheuttamille keuhkotulehduksille. Voimakkaammat yleisoireet kuten kuume, ruokahaluttomuus ja vaikeutunut hengitys liittyvät yleensä bakteerien aiheuttamiin jälkitauteihin.

Taudinmääritys ja näytteenotto

Tilakohtainen porsasyskädiagnoosi tehdään vasta-ainetutkimusten avulla.

Porsasyskävasta-aineita voidaan tutkia joko sikojen verinäytteistä tai emakoiden ternimaitonäytteistä. Näytteenoton kohdentaminen on erityisen tärkeää, jos tilalla epäillään uutta porsasyskätartuntaa. Koska porsasyskän itämisaika on melko pitkä, vasta-aineita voidaan yleensä jo todeta sellaisilla yksilöillä, joilla yskäoireet ovat alkaneet muutamia päiviä aikaisemmin. Tautiepäilytilanteissa näytteenotto tulisi tämän vuoksi kohdistaa nimenomaan yskiviin sikoihin ja niiden kanssa samoissa karsinoissa oleviin sikoihin.

Leviäminen

Tartunta leviää tilalta toiselle erityisesti tartunnan saaneiden nuorien sikojen tai vastikään tartunnan saaneiden sikojen välityksellä. Tila voi saada tartunnan myös, jos tilalla ei ole asianmukaista lastaustilaa ja eläimiä hakevassa kuljetusautossa on porsasyskätartunnan saaneita sikoja. Suora ilmayhteys kuljetusautosta sikalaan lastauksen aikana mahdollistaa tartunnan siirtymisen sikalan eläimiin.

Tilan sisällä tartunta leviää lähikontakteissa esimerkiksi emakosta porsaisiin, karsinassa porsaasta toiseen ja sikalassa karsinasta toiseen.

Ennaltaehkäisy

Tällä hetkellä porsasyskävapautta edellytetään elinkeinon toimesta Sikava -terveysluokitusrekisterin erityistason ja kansallisen tason tiloilta. Porsasyskä ei kuulu lakisääteisesti vastustettaviin eläintauteihin, vaan sen vastustus koordinoidaan elinkeinon toimesta.

Porsasyskätartunnan leviämistä tilalta toiselle on ennaltaehkäisty pitkään. Vapautta porsasyskätartunnasta edellytettiin ensin koeryhmiä koeasemille lähettäviltä sikaloilta sikaloiden terveysvalvontaohjelmassa (MMM:n eläinlääkintäosasto1983). Nämä tilat myivät myös uudistuseläimiä muille tiloille. Porsasyskävapautta edellytettiin myös alusta alkaen teurastamoiden vapaaehtoisissa sikaloiden terveysluokitusohjelmissa, jotka käynnistyivät 1990-luvulla.

Porsasyskätartunta voidaan saneerata pois sikatilalta. Saneeraustapoja on useampia. Saneeraus edellyttää tarkkaa etukäteissuunnitelmaa ja toimintaa etenkin niissä tilanteissa, joissa osa tilan eläimistä halutaan säilyttää.

Seuranta

Evira suorittaa porsasyskävasta-ainetutkimuksia Sikavan sääntöjen tiloilta vuositasolla edellyttämistä näytteistä sekä sellaisista näytteistä, jotka on lähetetty tutkittavaksi porsasyskäepäilyn perusteella. Sikava -terveysluokitusrekisteri seuraa porsasyskävapautta myös eläinlääkäreiden tekemien säännöllisten tilakäyntien avulla. Tiloilla ja teurastamoyrityksissä seurataan myös raportteja lihantarkastuslöydöksistä, jotka kuvaavat hengitystiesairauksien esiintymistä.

Eläinlääkintölainsäädännössä porsasyskä kuuluu kuukausittain ilmoitettaviin muihin tarttuviin eläintauteihin.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Suomi kuuluu niihin harvoihin maihin, joissa porsasyskätartunnasta on aktiivisesti haluttu päästä eroon. Vastaavia ohjelmia on ollut esim. Norjassa ja Sveitsissä. Vuonna 2009 Eviran tutkimissa näytteissä porsasyskätartunta todettiin alle 10 sikatilalla.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME