Tautitilanne EU:ssa ja lähialueillamme

22.6.2014 Klassista sikaruttoa takapihasikalassa Latviassa

Latviassa on jälleen todettu klassista sikaruttoa yhdessä takapihasikalassa. Sikala sijaitsee klassisen sikaruton tartunta- ja rokotusvyöhykkeellä, joka on perustettu Latvian itäosiin vuonna 2012 todettujen tartuntojen seurauksena. Nyt todettu tartuntatapaus on noin 15 kilometrin etäisyydellä Latvian ja Valko-Venäjän välisestä rajasta. Toimenpiteet tartunnan hävittämiseksi on käynnistetty. Latviassa on tänä vuonna tutkittu yhteensä 837 villisikaa itärajan vyöhykkeeltä. Näistä kolmella on todettu klassinen sikaruttovirus. Villisikojen rokotuksia alueella jatketaan.

10.12.2012 Klassista sikaruttoa myös sikaloissa Latviassa

Latviassa villisioissa todetun klassisen sikaruton takia alueen tuotantotiloja ryhdyttiin tutkimaan klassisen sikaruton varalta. Yhdellä tilalla todettiin klassinen sikaruttotartunta 28.11. Svariņun alueelta ja 29.11 kahdella tilalla Piedrujasin alueella. Kaikkien kolmen tilan siat on hävitetty ja tilat desinfioitu. Suoja- ja valvontavyöhykkeillä sijaitsevien tilojen tutkiminen jatkuu edelleen. Klassinen sikaruttovirus kuuluu genotyyppiin 2.3, ja sen lähin sukulainen on Venäjällä 2005 eristetty kanta, eikä se siis ole samanlainen virus kuin Liettuassa 2011 todettu virus. Vasta-ainepositiivisia villisikoja on todettu yhteensä 17 ja näistä yhdeksältä osoitettiin myös klassinen sikaruttovirus.

21.11.2012 Latviassa klassista sikaruttoa villisioissa 

Latviassa on todettu klassista sikaruttoa kahdessa villisiassa, jotka on metsästetty Latvian itäosassa Dagdan maakunnassa ja Zilupen maakunnassa. Kyseiset maakunnat ovat rajanaapureita ja rajoittuvat Valko-Venäjään ja Venäjään.

Latvian viranomaiset ovat selvittämässä taudin levinneisyyttä. Alueella, jossa tartunta on todettu, on villisikoja metsästetty tehostetusti tutkittavaksi klassisen sikaruton varalta. Lisäksi viranomaiset ovat tarkastaneet alueella sikatiloja sekä keränneet niistä näytteitä tutkittavaksi sikaruton varalta. Viranomaistoimenpiteet klassisen sikaruton torjumiseksi on pantu täytäntöön.

Latviassa villisikojen metsästysmatkoilla käyviä suomalaismetsästäjiä kehotetaan tautiriskin vuoksi erityiseen varovaisuuteen, jotta tauti ei tule varusteissa Suomeen. Tartunta voi levitä myös lihaa sisältävien elintarvikkeiden välityksellä, joten niiden ja metsästystrofeiden tuonnissa EU-alueelta Suomeen on tärkeä noudattaa sisämarkkinakaupan säädöksiä ja suojapäätöksiä. Lisäksi metsästysmatkalta palaavien henkilöiden tulisi noudattaa tautisuojausohjeita, jotka koskevat sikatilalla vierailua ja työskentelyä ulkomaanmatkan jälkeen.

Klassinen sikarutto

Tuliaiset

Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakauppa, soveltamisopas

Ulkomaan matkaohje (ETT)

5.7.2011 Uusi klassinen sikaruttotapaus Liettuassa 

Liettuassa on todettu 6.6. jälkeen jälleen uusi klassinen sikaruttotapaus. Tämä neljäs tapaus on yhteydessä aiempiin tautitapauksiin. Taudin hävittämistoimet jatkuvat.

6.6.2011 Klassista sikaruttoa Liettuassa

Liettuassa, Kaunasin maakunnassa, on todettu klassista sikaruttoa kolmessa pitopaikassa. Ensimmäiseksi klassinen sikarutto todettiin 1.6. 2011 emakkosikalassa. Emakkosikalasta oli toimitettu porsaita kolmeen muuhun sikalaan samalla rajoitusalueella ja kahdessa näistä sikaloista klassinen sikarutto todettiin 3.6. Kaikki neljä sikalaa ovat saman omistajan hallinnassa. Tartunnanlähteestä ei ole tietoa. Pitopaikkojen siat hävitetään ja alueella on voimassa EU-lainsäädännön mukaiset rajoitukset.